Regeringen akkoord over screening buitenlandse investeringen

© Belga

De federale regering en de deelstaatregeringen hebben woensdag een samenwerkingsakkoord bereikt voor de ontwikkeling van een screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen in gevoelige sectoren. Dat moet voorkomen dat kritieke infrastructuur in ons land onder controle komt van investeerders van buiten de Europese Unie.

‘België is een open economie en buitenlandse investeringen zijn en blijven voor ons land heel erg belangrijk. Toch mogen we niet naïef zijn. Zeker in sectoren van strategisch belang zoals energie, gezondheid en media is het noodzakelijk dat we nagaan of buitenlandse investeringen onze eigen veiligheid niet in het gedrang brengen’, zo verklaarde premier Alexander De Croo woensdag na afloop van het Overlegcomité in een persbericht.

Concreet raakten de federale regering en de deelstaten het eens over de oprichting van een Interfederale Screeningcommissie. Die commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende overheidsinstanties, zal zich buigen over buitenlandse investeringen die een aandeel van meer dan 10 of 25 procent van de aandelen van het bedrijf vertegenwoordigen, afhankelijk van het domein waarin wordt geïnvesteerd.

De screening beperkt zich niet tot investeringen in kritieke infrastructuur in domeinen als energie, gezondheid, media en defensie. De commissie zal ook aandacht hebben voor investeringen in technologie van strategisch belang, zoals artificiële intelligentie en halfgeleiders, en voor de levering van basisgoederen in verband met voedselzekerheid, energie of grondstoffen. Ook de toegang tot gevoelige informatie, inclusief persoonsgegevens, de private beveiligingssector en vrijheid en pluralisme in de media komen in het vizier.

Met de samenwerkingsovereenkomst, die na behandeling in de verschillende parlementen in januari volgend jaar in werking zou moeten treden, schakelt België zich in binnen een Europees kader. Drie jaar geleden werd op Europees niveau al regelgeving op dit vlak goedgekeurd, met onder meer richtlijnen voor een screeningmechanisme in de lidstaten en een mechanisme voor samenwerking met de Europese Commissie.

Technologiefederatie Agoria zegt in een reactie tevreden te zijn dat er een neutraal secretariaat komt, wat fragmentatie vermijdt. Maar Agoria zal ‘er over waken dat bij de verdere uitwerking van het mechanisme efficiëntie en voorspelbaarheid de basisprincipes vormen van dit mechanisme. Redelijke termijnen moeten gehanteerd en gehandhaafd worden, niet in het minst om concurrentieel te blijven met de buurlanden’, luidt het ook.

Voor Agoria blijft er ook nog een aantal onduidelijkheden bestaan over de reikwijdte. ‘Hoe wordt het begrip strategische belangen gedefinieerd? Wat houdt dit exact in? Het zou goed zijn mocht dit begrip gedefinieerd worden of dat men er richtlijnen rond ontwikkelt in het licht van de rechtszekerheid.’

Partner Content