'Er moet zo snel mogelijk worden overgegaan tot regeringsvormingsgesprekken', zo luidt de voornaamste boodschap van de informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR). Daar zijn een batterij goede redenen voor. Bijvoorbeeld het grote begrotingstekort. Volgens de Nationale Bank groeit het structurele begrotingstekort bij ongewijzigd beleid van 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2019 naar 2,3 procent van het bbp of 11,1 miljard euro in 2021. De Nationale Bank hamert er al jaren op dat we naar een structureel evenwicht moeten, omdat je niet ongestraft jaar in, jaar uit boven je stand kunt leven. Om het tekort weg te werken, moeten er maatregelen worden genomen en beleidskeuzes worden gemaakt. Daar dient een regering voor.
...