De voorbij jaren was iedereen, ook Knack, vernietigend over de prestaties van de regering-Michel op het vlak van de overheidsfinanciën. Alles wees erop dat deze regering niet zou slagen in de voornaamste doelstelling die zichzelf had gesteld: de sanering van de overheidsfinanciën.

Maar plots ziet het financiële plaatje er veel rooskleuriger uit: de regering-Michel stevent af op een structureel tekort van 1,5 procent, waar zo goed als alle begrotingsexperten mee kunnen leven, terwijl de overheidsschuldgraad onder de 100 procent kan duiken. Dat blijkt uit berekeningen van Knack.

Er zijn een aantal factoren die samen voor deze ommekeer zorgen, van de verkoop van de aandelen van de Belgische staat in de Franse bank BNP Paribas tot een economische groei van 1,5 procent.

Dit alles zal de schuldgraad van België onder de 100 procent brengen. Het is van 2010 geleden dat onze staatsschuld nog onder die belangrijke psychologische drempel zat.

Bovendien kan de federale regering volgend jaar dankzij de zogenaamde autonomiefactor, een uitvloeisel van de bijzondere financieringswet en de zesde staatshervorming, eenmalig rekenen op 2 miljard extra inkomsten. Ondertussen blijft het aantal jobs toenemen en daalt de werkloosheid. Ook dat is gunstig voor de overheidsfinanciën. Alleen fetisjisten liggen er van wakker dat het begrotingsevenwicht niet in 2018 maar pas in 2019 wordt bereikt. Een structureel begrotingstekort van pakweg 1 procent of zelfs minder volgend jaar vinden veel begrotingsexperts zeer verdedigbaar.

Alles wijst er op dat de schuldgraad en het begrotingstekort de volgende jaren sterk zullen afnemen, zeker als men de uitgaven onder controle weet te houden. De regering-Michel zal tegen de verkiezingen een beter rapport over de overheidsfinanciën kunnen voorleggen dan tot nu toe iedereen dacht.

Lees hier de volledige analyse: Hoerenchance: 'Onze schuldgraad zal onder de psychologische drempel van 100% zakken' of morgen 10 mei in Knack.

De voorbij jaren was iedereen, ook Knack, vernietigend over de prestaties van de regering-Michel op het vlak van de overheidsfinanciën. Alles wees erop dat deze regering niet zou slagen in de voornaamste doelstelling die zichzelf had gesteld: de sanering van de overheidsfinanciën. Maar plots ziet het financiële plaatje er veel rooskleuriger uit: de regering-Michel stevent af op een structureel tekort van 1,5 procent, waar zo goed als alle begrotingsexperten mee kunnen leven, terwijl de overheidsschuldgraad onder de 100 procent kan duiken. Dat blijkt uit berekeningen van Knack.Er zijn een aantal factoren die samen voor deze ommekeer zorgen, van de verkoop van de aandelen van de Belgische staat in de Franse bank BNP Paribas tot een economische groei van 1,5 procent. Dit alles zal de schuldgraad van België onder de 100 procent brengen. Het is van 2010 geleden dat onze staatsschuld nog onder die belangrijke psychologische drempel zat.Bovendien kan de federale regering volgend jaar dankzij de zogenaamde autonomiefactor, een uitvloeisel van de bijzondere financieringswet en de zesde staatshervorming, eenmalig rekenen op 2 miljard extra inkomsten. Ondertussen blijft het aantal jobs toenemen en daalt de werkloosheid. Ook dat is gunstig voor de overheidsfinanciën. Alleen fetisjisten liggen er van wakker dat het begrotingsevenwicht niet in 2018 maar pas in 2019 wordt bereikt. Een structureel begrotingstekort van pakweg 1 procent of zelfs minder volgend jaar vinden veel begrotingsexperts zeer verdedigbaar.Alles wijst er op dat de schuldgraad en het begrotingstekort de volgende jaren sterk zullen afnemen, zeker als men de uitgaven onder controle weet te houden. De regering-Michel zal tegen de verkiezingen een beter rapport over de overheidsfinanciën kunnen voorleggen dan tot nu toe iedereen dacht.