Regering maakt maatregelen voor energiebesparing in federale overheidsgebouwen structureel

Petra De Sutter (Groen). © Getty

De doelstellingen en maatregelen die de regering voor een periode van zes maanden had ingesteld om energie te besparen in federale overheidsgebouwen, zullen permanent werden vastgelegd. Dat is zondag meegedeeld door minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) en staatssecretaris Mathieu Michel (MR), die bevoegd is voor de Regie der gebouwen.

Vorig jaar keurde de regering een plan goed om het energieverbruik van de federale gebouwen te verminderen. De doelstelling was om het verbruik tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023 met 15 procent te doen dalen ten opzichte van het gemiddelde van de laatste vijf jaar. Daarvoor werd onder meer de temperatuur in alle federale overheidsgebouwen tijdens de winter tot 19 graden verlaagd.

Daarnaast werd ook het gebruik van airconditioning gereguleerd en werd bepaald dat de verlichting in de federale gebouwen en monumenten tussen 19.00 uur en 06.00 uur moet worden uitgeschakeld. Volgens een tussentijdse evaluatie, voor de periode van oktober tot december 2022, ‘zitten we al aan een daling  van 11 procent voor elektriciteit en 14 procent voor gas’, melden Michel en De Sutter in een persbericht.

‘We zijn dus zeker hoopvol om de doelstelling te halen. We willen deze positieve trend uiteraard voortzetten. De impact ervan is positief voor het klimaat én voor het budget’, klinkt het nog. ‘Daarom maken we vanaf nu zowel het energieplan als de monitoring ervan structureel’.

Partner Content