De rector is niet tevreden over het beleid en de evolutie van het aantal coronagevallen. 'Vandaag worden we opnieuw geconfronteerd met cijfers die de verkeerde kant opgaan. Maar hóe verkeerd gaan ze die kant op? Dat kunnen we niet weten, omdat te weinig gegevens ter beschikking worden gesteld en geduid.'

Dat is nochtans nodig, vindt Van de Walle, om de bevolking te motiveren. 'Gedragswetenschappers vragen het al vele maanden, maar een antwoord is er nog steeds niet: wat is het doel? Nochtans vertellen wetenschappers ons: zonder helder doel geen duurzaam draagvlak.' De start van het komende academiejaar houdt risico's in. Gent verwacht bijna 80.000 studenten. 'De scholen zijn open. Straks gaan de deuren van de hogescholen en universiteiten open. Als we ze open willen houden (en dat moéten we willen), wordt voldoende testen, adequaat opsporen en afzonderen wanneer dat nodig is, cruciaal.'

Van de Walle roept op om duidelijk te communiceren over de evaluatiecel Celeval. 'Men zou duurzaam coronabeleid uittekenen. Vervolgens zouden de NVR (Nationale Veiligheidsraad) en onze overheden hiermee aan de slag gaan. Zorg voor transparantie en toegang tot relevante data. Laat weten wat u weet en niet weet. Ontwikkel een plan met concrete korte- en langetermijndoelstellingen. Koppel er concrete acties aan. Communiceer unisono. Kortom, kom tot een degelijk plan van aanpak', aldus de rector.

De rector is niet tevreden over het beleid en de evolutie van het aantal coronagevallen. 'Vandaag worden we opnieuw geconfronteerd met cijfers die de verkeerde kant opgaan. Maar hóe verkeerd gaan ze die kant op? Dat kunnen we niet weten, omdat te weinig gegevens ter beschikking worden gesteld en geduid.' Dat is nochtans nodig, vindt Van de Walle, om de bevolking te motiveren. 'Gedragswetenschappers vragen het al vele maanden, maar een antwoord is er nog steeds niet: wat is het doel? Nochtans vertellen wetenschappers ons: zonder helder doel geen duurzaam draagvlak.' De start van het komende academiejaar houdt risico's in. Gent verwacht bijna 80.000 studenten. 'De scholen zijn open. Straks gaan de deuren van de hogescholen en universiteiten open. Als we ze open willen houden (en dat moéten we willen), wordt voldoende testen, adequaat opsporen en afzonderen wanneer dat nodig is, cruciaal.' Van de Walle roept op om duidelijk te communiceren over de evaluatiecel Celeval. 'Men zou duurzaam coronabeleid uittekenen. Vervolgens zouden de NVR (Nationale Veiligheidsraad) en onze overheden hiermee aan de slag gaan. Zorg voor transparantie en toegang tot relevante data. Laat weten wat u weet en niet weet. Ontwikkel een plan met concrete korte- en langetermijndoelstellingen. Koppel er concrete acties aan. Communiceer unisono. Kortom, kom tot een degelijk plan van aanpak', aldus de rector.