'Ik ben heel erg geschrokken dat er schooldirecties zijn die selectief met ouders omgaan naargelang van hun etnische of sociaal-economische achtergrond', zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder bij het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 'Dit spoort niet met de gelijke onderwijskansen die we bij het GO! zo hoog in het vaandel dragen. Voor mij is het onderzoek naar de inschrijvingsprocedure in het kleuteronderwijs een echte wake-upcall. We moeten het ernstig nemen en er ook zo snel mogelijk iets aan doen.'
...

'Ik ben heel erg geschrokken dat er schooldirecties zijn die selectief met ouders omgaan naargelang van hun etnische of sociaal-economische achtergrond', zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder bij het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 'Dit spoort niet met de gelijke onderwijskansen die we bij het GO! zo hoog in het vaandel dragen. Voor mij is het onderzoek naar de inschrijvingsprocedure in het kleuteronderwijs een echte wake-upcall. We moeten het ernstig nemen en er ook zo snel mogelijk iets aan doen.'Wat bent u van plan?Raymonda Verdyck: Nog deze week wil ik het bespreken tijdens een overleg met onze scholengroepen. In de eerste plaats zullen we iedereen duidelijk maken dat een mechanisme waardoor sommige kinderen moeilijker toegang krijgen tot een school haaks staat op ons pedagogische project, dat elke directeur en leerkracht ondertekent. Ik verwacht van alle collega's dat ze die waarden respecteren en hun verantwoordelijkheid opnemen, en ik heb er vertrouwen in dat ze dat ook zullen doen.Zal sensibilisering alleen in dit geval wel volstaan?Verdyck: Dat werkt doorgaans beter dan de hele tijd over iemands schouder meekijken. Al lijkt het me wel aangewezen om na een tijdje te evalueren of de situatie is verbeterd. Daarnaast hoop ik dat de overheid alsnog werk maakt van een centraal aanmeldingssysteem, want dat zou al een deel van het probleem kunnen oplossen. Nu is zo'n digitaal register alleen verplicht in het geval van capaciteitstekort en dat blijkt te vrijblijvend te zijn. Daarnaast betreur ik nog altijd dat er in het nieuwe inschrijvingsdecreet geen mechanisme is opgenomen dat de sociale mix op scholen garandeert. Het onderzoek naar de inschrijvingsprocedure in het kleuteronderwijs bewijst nog maar eens hoe belangrijk dat is.Is de kern van het probleem niet dat diversiteit voor veel Vlamingen nog altijd synoniem is voor slechte onderwijskwaliteit?Verdyck: Ondertussen is nochtans bewezen dat die redenering helemaal niet klopt. Zowel in concentratiescholen met veel leerlingen met een migratieachtergrond als in scholen met een evenwichtige diversiteit wordt niet aan kwaliteit ingeboet. In veel van die scholen wordt er alles aan gedaan om alle leerlingen de beste onderwijskansen te bieden door zo veel mogelijk op die diversiteit in te spelen. Daarnaast willen we kinderen en jongeren ook leren om met mensen met een heel andere achtergrond om te gaan. Ook na hun schooltijd zullen ze dat immers moeten doen. Op die manier kan een school op twee manieren aan de samenleving bijdragen: door kwaliteitsvol onderwijs te bieden én door jongeren een oefenplaats te bieden waar ze met anderen leren samenleven.