Er zijn vele bladzijden tekst geschreven om het werk van de schilder Raoul De Keyser (Deinze 1930-2012) te analyseren en te duiden. Het was meestal een gissen en een rondtrekkende beweging om zijn thema's want ook hij zelf stelde zijn werk steeds in vraag. Hij was iemand die voortdurend en haast obsessief een werk in wording wantrouwde en het telkens opnieuw onderzocht op vormgebied, kleurkeuze, compositorisch evenwicht en bijna altijd weer werd de relatieve volmaaktheid in zijn ogen niet bereikt. Men kan het merken aan tal van schilderijen, gouaches, tekeningen die een dubbele datum dragen, een beginfase en, soms jaren later, een quasi definitieve versie. Al stond het woord definitief bij De Keyser niet in zijn woordenboek.
...