De straffen voor slagen en verwondingen vanuit eenzelfde motief stijgen van 5 tot maximaal 30 jaar.

Straffen niet meer zwaar genoeg

De regering besliste de straffen te verhogen na een dodelijk incident in Luik waarbij een jonge homo van allochtone afkomst vermoord werd. Ze vond dat de verhoging van de maximumstraffen voor door racisme en discriminatie geïnspireerde misdrijven die in 2007 reeds werd doorgevoerd, niet meer volstonden.

Het wetsontwerp voegt daarnaast geslachtsverandering toe aan de lijst van discriminatiegronden - geslacht, geloof, seksuele geaardheid. - die tot strafverzwaring aanleiding geven. (Belga/TV)

De straffen voor slagen en verwondingen vanuit eenzelfde motief stijgen van 5 tot maximaal 30 jaar.Straffen niet meer zwaar genoeg De regering besliste de straffen te verhogen na een dodelijk incident in Luik waarbij een jonge homo van allochtone afkomst vermoord werd. Ze vond dat de verhoging van de maximumstraffen voor door racisme en discriminatie geïnspireerde misdrijven die in 2007 reeds werd doorgevoerd, niet meer volstonden. Het wetsontwerp voegt daarnaast geslachtsverandering toe aan de lijst van discriminatiegronden - geslacht, geloof, seksuele geaardheid. - die tot strafverzwaring aanleiding geven. (Belga/TV)