PS roept premier op regering samen te roepen om knopen door te hakken in belangrijke dossiers

Ahmed Laaouej (PS). © Getty

De PS roept premier Alexander De Croo op met de regering rond de tafel te gaan zitten en beslissingen te nemen in een reeks dossiers, zoals de energieprijzen en de pensioenhervorming.

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is niet opgetogen met de nieuwe opgelegde conventie waarvoor de federale regering vrijdag het licht op groen heeft gezet. Afgevaardigd beheerder Stefaan Lefevere hekelt dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) geen oor had voor de verzuchtingen van de sector en omschrijft de nieuwe conventie dan ook als een ‘lege doos’.

Halfweg mei schoven de Franstalige socialisten dertien voorstellen naar voren om de koopkracht te beschermen tegen de hoge inflatie. Een maand later, met het einde van het parlementair jaar in zicht, herhalen ze hun boodschap. 

‘Als premier moet je naar de mensen luisteren die het sociaal moeilijk hebben en concrete stappen zetten, en het is de rol van de eerste minister om zijn ploeg samen te roepen en oplossingen uit te dokteren. We vragen hem zijn rol op te nemen’, verklaarde Kamerfractieleider Ahmed Laaouej maandag bij Bel-RTL.

Zondag deed PS-voorzitter Paul Magnette gelijkaardige uitspraken op de Franstalige televisie. ‘Kernenergie, pensioenen, de energieprijzen, de lonen: die zaken liggen op tafel, het is hoog tijd om knopen door te hakken’, had Magnette verklaard. Er liggen verschillende dossiers te wachten op de federale regeringstafel om voor 21 juli opgelost te raken. Het gaat om de arbeidsdeal, een deel van de pensioenhervorming, maatregelen om de energiefactuur te drukken, enzvoort. Daar komt nog de ambitie bij van premier De Croo zelf om het Defensiebudget op te trekken naar 2 procent van het BBP tegen 2035.

De PS ontkent echter al in kiesmodus te zitten. ‘We zitten niet in een verkiezingscampagne, we staan voor dringende sociale noden. En dat is wat we zeggen: je moet de situatie inschatten en we kunnen het ons niet permitteren grote verklaringen af te leggen en de dag nadien niet met iets concreets te komen,’ vindt Laaouej.

Partner Content