Proces aanslagen Brussel: vrijdag beslissing over beschuldigdenboxen

Een beschuldigde bonkt op het glas van een van de boxen in de rechtszaal in Haren, Brussel (12/9/2022). © Jonathan De Cesare / Belga

De voorzitster van het Brusselse hof van assisen zal vrijdag om 14.00 uur een arrest vellen over het lot van de individuele glazen boxen waarin de beschuldigden moeten plaatsnemen. Dat heeft ze maandag aan het einde van de preliminaire zitting aangekondigd.

Het arrest zal gaan over ‘de zuivering van de nietigheden’, zo klonk het in juridische vaktaal. De term wordt gebruikt wanneer tijdens een preliminaire zitting eventuele procedurele problemen worden aangekaart, zoals in dit geval de opstelling van de glazen boxen.

In het uiterste scenario zou het arrest kunnen leiden tot het stopzetten van het hele proces. Als dat niet het geval is en het proces dus voortgezet wordt, volgt op donderdag 22 september om 9.00 uur een nieuw arrest, dan over de lijsten van de getuigen. 

Voorzitster Laurence Massart sloot de zitting kort na 18.30 uur af. Maar ze zal zich achter gesloten deuren nog buigen over een verzoek tot vrijlating van Smail Farisi. 

Ook de broer van Smail, Ibrahim Farisi, had zo’n verzoek ingediend. Maar het hof oordeelde in dat geval dat het aan de kamer van inbeschuldigingstelling is om daarover te oordeIen.

Partner Content