Indien de onderhandelingen niet tot een akkoord leiden, zal de staking aanvangen op 22 februari om 23:59 uur, en lopen tot 29 februari om 07:01 uur.

De aanzegging betreft de leden van de federale politie. "Die werden abrupt gedetacheerd naar de twee betrokken politiezones", zo luidt het. "Het Kanaalplan, voortvloeiend uit de regeringsbeslissingen die op 19 november bekend werden gemaakt, werd in werking gesteld zonder enig akkoord van de Kern, en vooral zonder enig overleg en zonder enig respect voor de wetgeving inzake welzijn en veiligheid op het werk", zo luidt het in een gemeenschappelijke mededeling.

"Collega's die naar dergelijke plaatsen gedetacheerd werden, waar zij nochtans (on)rechtstreeks tegen het terrorisme dienen te strijden, werden met een simpel telefoontje op vrijdag 29 januari op de hoogte gesteld. Ze dienden zich al op 1 februari aan te bieden in Molenbeek of Vilvoorde, zonder ook maar iets te weten over de aard van het werk of de arbeidsomstandigheden".

De vakbonden leggen een aantal eisen op tafel: zo moet de federale overheid onmiddellijk de nodige initiatieven ondernemen om de betrokken agenten te informeren, moeten er geldelijke sociale maatregelen uitgewerkt worden om de onverwachte onkosten te dragen, moet een draaiboek ontwikkeld worden met de te volgen procedure in geval van herhaling van een dergelijke operatie en moet er een paritair overleg ingesteld worden voor het behandelen van specifieke sociale gevallen.

"ACOD geeft ons zijn volledige steun in afwachting van een verder volledig engagement", klinkt het nog. (Belga/JH)

Interne fout - Knack

Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.