Vivaldi brengt meer transparantie over subsidies en consultancy

© Belga

De federale regering maakt werk van een inventaris van alle subsidies die de administraties het jaar voordien hebben toegekend.

Daarnaast komt er ook transparantie over het studiewerk dat externe bedrijven hebben verricht voor een administratie, net als van de overheidsopdrachten die het voorgaande jaar werden gesloten. Dat staat in een amendement van de meerderheid op een wetsontwerp dat woensdag op de agenda van de Kamer staat.

Het ontwerp zelf voert aanpassingen door aan de wet op de openbaarheid van bestuur. Daarbij is het de bedoeling van een passieve openbaarheid – waarbij burgers het recht hebben zaken op te vragen – te evolueren naar een meer actieve openbaarheid. Zo is het de bedoeling dat de administraties ten laatste op 1 april op hun website een inventaris publiceren van de subsidies die ze het jaar voordien hebben gegeven, met daarbij de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag.

Hetzelfde geldt voor werk dat wordt uitbesteed aan externe consultants en de kostprijs van die opdracht. Ook moet er een inventaris komen van de overheidsopdrachten die het voorbije jaar werden toegekend, met vermelding van de opdrachtgever en het bijhorende bedrag.

Volgens de Franstalige oppositie betekent het amendement een eerste stap, maar moeten er nog stappen volgen, aldus Vanessa Matz (Les Engagés), die zelf een amendement indiende met Nabil Boukili (PVDA) en François De Smet (DéFI). “Het is een vooruitgang, maar nog te bescheiden. We moeten verder gaan”, vindt Boukili. Hij pleit voor de oprichting van een commissie die toegang tot documenten kan opleggen en het opheffen van de uitzonderingen voor kabinetten.

Partner Content