Milieuschade en aanzetten tot zelfdoding voortaan strafbaar

Extreme vervuiling in Nepal © Getty

Ecocide en het aanzetten tot zelfdoding doen hun intrede in het nieuwe strafwetboek. Doodslag op een partner zal met levenslang bestraft kunnen worden en er komt een specifieke straf voor wie gedeeltelijk toerekeningsvatbaar is. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en het Belang van Limburg zaterdag.

De regering-De Croo heeft vlak voor de herfstvakantie een akkoord bereikt over een nieuw strafwetboek. Een nieuwkomer in het strafwetboek is ecocide – het milieu ernstige en blijvende schade toebrengen op grote schaal. Ons land is daarmee een van de pioniers. Een ander misdrijf dat zijn intrede doet is aanzetting tot zelfdoding.

Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook lijkschennis strafbaar en het beschikken over een verborgen compartiment in een auto om illegale zaken in te verstoppen. In het nieuwe strafwetboek wordt uiteraard ook de recente hervorming van het seksueel strafrecht geïntegreerd.

Nieuw is eveneens het principe van de gedeeltelijke toerekeningsvatbaarheid waarbij een ‘behandeling onder vrijheidsberoving’ wordt voorzien die minder lang is dan de gevangenisstraf op hetzelfde niveau. Extra aandacht gaat voorts naar intrafamiliaal geweld.

Femicide wordt geen afzonderlijk misdrijf, maar wie zijn partner doodt zonder voorbedachte rade, zal ook levenslang kunnen krijgen. Discriminatie zal in de toekomst ook voor alle misdrijven een verzwarende omstandigheid zijn. Inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zal wellicht pas voor 2025 zijn.

Partner Content