CD&V stemt verdeeld over decreet Nationale Parken

Tinne Rombouts (CD&V) © Belga

CD&V heeft dinsdag verdeeld gestemd bij de artikelsgewijze stemming van het decreet dat de basis vormt voor de Nationale Parken. In de commissie Leefmilieu stemde Stijn De Roo voor, Tinne Rombouts stemde tegen. Over het geheel van het decreet wordt woensdag na de plenaire gestemd.

In het regeerakkoord heeft de Vlaamse regering afgesproken om deze legislatuur drie Landschapsparken en vier Nationale Parken te erkennen. Er werd een traject uitgestippeld met kandidaturen, jury’s en selectieprocedures. In het parlement ligt momenteel het decreet voor dat de parken juridisch vormgeeft. In de tekst wordt onder meer vastgelegd wie zich kandidaat kan stellen, hoe een park er moet uitzien en wie er in het bestuur kan zitten. Een van de bepalingen is bijvoorbeeld dat 75 procent van de oppervlakte moet worden omgezet in natuurreservaat.

CD&V maakt zich daar zorgen over. Zo liet minister van Landbouw Jo Brouns al weten dat het park Taxandria in het Turnhouts Vennegebied er wat hem betreft niet kan komen, omdat er momenteel al genoeg stikstofinspanningen worden gevraagd van de regio.

Maar Tinne Rombouts ziet nog veel meer problemen in het decreet. Zo biedt het geen enkele garantie dat belangengroepen, eigenaars en ondernemers worden betrokken bij de totstandkoming van een park, hekelde ze dinsdag. Zelfs de gemeenten hebben onvoldoende garanties. “Rond onder meer infrastructuur en mobiliteit kunnen maatregelen worden genomen zonder dat er een betrokkenheid van de gemeente wordt georganiseerd”, zei ze.

Rombouts gaf aan dat het decreet al is bijgestuurd in de goede richting, maar niet voldoende. “Dit is voor mij onvoldoende om het platteland een positieve toekomst te garanderen waar iedereen die er werkt en woont wordt gerespecteerd.” Daarom stemde ze dinsdag tegen de artikels van het decreet. Omdat Vlaams Belang een tweede lezing vroeg, zal er pas woensdag over het decreet als geheel worden gestemd. “Ik vermoed dat er tegen dan geen aanpassingen meer zullen gebeuren, dus in dat geval zal ik ook woensdag tegen stemmen”, aldus Rombouts.

“Ik ben redelijk gechoqueerd over de begrafenisstemming waarmee de meerderheid hier een decreet komt toelichten”, reageerde Mieke Schauvliege van Groen. Zij onthield zich bij de stemming, omdat de tekst volgens haar niet ver genoeg gaat. “Voor ons mag het meer zijn dan een groene strik rond al bestaande gebieden”, zei ze.

Ook Bruno Tobback van Vooruit zat op die lijn. “We hadden gehoopt dat het iets meer zou worden dan een reeks borden langs de snelweg”, zei hij. “Als instrument is dit niet veel meer dan een lege doos, waarrond de leden van de meerderheid nu een gigantische symbolenstrijd aan het voeren zijn. Als er al iets van die parken zal komen, is de mogelijke positieve sfeer nu met jaren achteruit geschoven.” Ook Vooruit onthield zich.

Vlaams Belang stemde tegen.

Partner Content