Als pastoor-deken draagt Felix Van Meerbergen op eigenzinnige wijze bij aan de verkondiging van een doorgaans blijde boodschap. Zijn Facebookpagina lijkt een hedendaagse variant van Georges Bernanos' Journal d'un curé de campagne, met een bijna dagelijkse aanvoer van teksten en foto's over het leven van een priester in een provinciestad en de landelijke parochies daaromheen. Van Meerbergen schrijft over de eindelijk goedgekeurde plannen voor de heropbouw van de muur rond de Allerheiligenkapel, twaalf jaar (!) na de instorting. Over de werken van organisaties als Broederlijk Delen: 'Dit jaar staat het Midden-Amerikaanse Guatemala centraal. Geef boeren een eigen grond om voedsel te telen. Holy Guacamole!' En over de vele reizen naar Senegal en Kenia, om daar mensen te gaan helpen. Soms geeft hij ook uiting aan zijn wanhoop: 'Ik zoek naar inspiratie voor de afscheidsviering van een kindje van een maand oud. Ik sta er sprakeloos bij. Kan iemand mij helpen?'
...