'De 130 aanbevelingen zorgen voor aansluiting van ons land met de huidige internationale minimumstandaarden op vlak van fiscale transparantie en de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking, maar betekenen een gemiste kans om van ons land een koploper te maken inzake de strijd tegen fiscale fraude en belastingparadijzen. Bovendien zijn heel wat aanbevelingen zeer vaag geformuleerd, wat de implementatie er niet op vergemakkelijkt', aldus de belangenorganisaties.

Een aantal maatregelen die de commissie goedkeurde, gaan in de goede richting. Zo steunt het parlement het Europees wetsvoorstel om de financiële gegevens van multinationals publiek beschikbaar te maken voor elk land waar ze actief zijn. Een opvallende maatregel heeft betrekking op de internationale afspraken over fiscaliteit die ons land maakt met andere landen.

De commissie vraagt bestaande verdragen die België heeft met andere landen te versterken op het vlak van de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking. Bovendien vraagt de commissie een impactstudie om de effecten van bestaande belastingverdragen op ontwikkelingslanden in kaart brengen. Met die aanbeveling volgt de commissie de aanbevelingen van de ngo's, luidt het.

Een oud zeer dat niet ten gronde wordt aangepakt is het Belgisch bankgeheim. Het blijft verder stil over een aantal cruciale werven, zoals de implementatie van de Europese anti-ontwijkingsrichtlijn die op tafel ligt. 'België moet enkele van die maatregelen, zoals controlled foreign company rules, tegen 2019 omzetten, maar kondigde aan deze pas tegen 2020 te zullen implementeren. Om werkelijk een verschil te maken in de strijd tegen fiscale fraude en "fiscale optimalisatie" moeten parlement en regering het geweer van schouder veranderen', besluiten 11.11.11 en Oxfam

'De 130 aanbevelingen zorgen voor aansluiting van ons land met de huidige internationale minimumstandaarden op vlak van fiscale transparantie en de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking, maar betekenen een gemiste kans om van ons land een koploper te maken inzake de strijd tegen fiscale fraude en belastingparadijzen. Bovendien zijn heel wat aanbevelingen zeer vaag geformuleerd, wat de implementatie er niet op vergemakkelijkt', aldus de belangenorganisaties. Een aantal maatregelen die de commissie goedkeurde, gaan in de goede richting. Zo steunt het parlement het Europees wetsvoorstel om de financiële gegevens van multinationals publiek beschikbaar te maken voor elk land waar ze actief zijn. Een opvallende maatregel heeft betrekking op de internationale afspraken over fiscaliteit die ons land maakt met andere landen. De commissie vraagt bestaande verdragen die België heeft met andere landen te versterken op het vlak van de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking. Bovendien vraagt de commissie een impactstudie om de effecten van bestaande belastingverdragen op ontwikkelingslanden in kaart brengen. Met die aanbeveling volgt de commissie de aanbevelingen van de ngo's, luidt het. Een oud zeer dat niet ten gronde wordt aangepakt is het Belgisch bankgeheim. Het blijft verder stil over een aantal cruciale werven, zoals de implementatie van de Europese anti-ontwijkingsrichtlijn die op tafel ligt. 'België moet enkele van die maatregelen, zoals controlled foreign company rules, tegen 2019 omzetten, maar kondigde aan deze pas tegen 2020 te zullen implementeren. Om werkelijk een verschil te maken in de strijd tegen fiscale fraude en "fiscale optimalisatie" moeten parlement en regering het geweer van schouder veranderen', besluiten 11.11.11 en Oxfam