De toponderhandelaars van N-VA, CD&V en Open VLD lopen zich warm voor de laatste sprint. De bedoeling is dat formateur Jan Jambon (N-VA) ten laatste vrijdag zijn regeerakkoord kan afsluiten. Zo rest er voldoende tijd voor elke partij om de akkoorden voor te leggen aan de achterban. 'We zijn in ieder geval voorbereid om snel ons toetredingscongres te organiseren', zegt een bron.
...