Ook het katholiek onderwijs waarschuwt nu voor de gevolgen van de afschaffing van het PWA-stelsel op de prijs van de buitenschoolse opvang. Die kan drie keer duurder worden, stelt het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KAV). Eerder dit jaar trok het COV, het Christelijke Onderwijzersverbond, al aan de alarmbel.

De meeste basisscholen organiseren opvang voor en na de uren, tijdens de middag en op woensdagnamiddag. Daarvoor worden vaak werknemers met PWA-statuut ingezet, langdurig werklozen die een activiteit uitoefenen die niet door het reguliere arbeidscircuit wordt uitgevoerd.

De Vlaamse regering wil op 1 juli echter het systeem van 'Wijk-werken' invoeren, dat het PWA-stelsel moet vervangen. Met Wijk-werken wil de regering langdurig werklozen op weg helpen naar werk. Ze zullen een beperkt aantal uren kunnen presteren in een specifieke werkomgeving en krijgen daarvoor ook een kleine vergoeding. Daarna moeten ze doorstromen naar het reguliere circuit.

"De hervorming van PWA naar WIJK-werken stelt scholen voor grote problemen", waarschuwt het katholiek onderwijs. "Een werkzoekende zal in de toekomst maximaal zes maanden gebruik kunnen maken van WIJK-werken. Na een gunstige evaluatie door de VDAB is dat eenmalig verlengbaar met zes maanden. Door het gebrek aan continuïteit wordt het nieuwe WIJK-werken voor scholen heel onaantrekkelijk. Personeel zal erg wisselen, waardoor de continuïteit en kwaliteit van de opvang niet meer verzekerd zullen kunnen worden. Scholen zullen bijgevolg een beroep moeten doen op contractuelen."

Als er mensen uit het reguliere arbeidscircuit worden ingezet, zal de kostprijs minstens verdriedubbelen. Basisscholen rekenen nu prijzen van 0,40 euro per kwartier tot 1 euro per halfuur aan.

Uit berekeningen van De Standaard blijkt dat een school nu gemiddeld 6,50 euro per uur betaalt voor iemand met zo'n PWA-statuut voor mensen die elders moeilijk aan de slag kunnen. Voor een contractueel stijgt die prijs tot gemiddeld 20 euro.

Het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) noemde de vrees eerder al onterecht. "Het is net de bedoeling dat mensen na een periode van zes maanden doorstromen naar werk of een opleiding. Het systeem is niet bedoeld voor een langdurig engagement. Dat is een oneigenlijk gebruik van het systeem. Als de scholen van het systeem gebruik willen maken, moeten ze gewoon om de zoveel maanden op zoek naar nieuwe mensen. Maar die mensen zullen er altijd zijn. Alleen is het niet de bedoeling dat zij langdurig op dezelfde plek blijven werken, maar doorstromen."

SP.A: 'Zoveelste aanslag op huishoudbudget Vlaamse gezinnen'

SP.A-fractieleider in het Vlaams parlement Joris Vandenbroucke eist maatregelen van de Vlaamse regering om te voorkomen dat de buitenschoolse opvang fors duurder wordt. 'Dit is een zoveelste aanslag op het huishoudbudget van de Vlaamse gezinnen', zegt Vandenbroucke. 'Terwijl N-VA, Open Vld en CD&V in de federale regering een show opvoeren om de mensen wijs te maken dat ze eerlijke belastingen willen, schuiven ze via de Vlaamse regering ongegeneerd een zoveelste factuur naar nog maar eens dezelfde mensen. Wanneer stopt dat eindelijk?'

'Na de Turteltaks, de verdrievoudiging van de prijs van de kinderopvang, de verdubbeling van de zorgpremie, de verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs, de verhoogde waterfactuur, de slechte hervorming van de kinderbijslag en een hele reeks andere prijsverhogingen, is dit een zoveelste aanslag op het huishoudbudget van de Vlaamse gezinnen', zegt Joris Vandenbroucke. 'En in de plaats van er eerlijk over te communiceren, is het opnieuw een factuurverhoging die in het geniep is gebeurd.'

Ook het katholiek onderwijs waarschuwt nu voor de gevolgen van de afschaffing van het PWA-stelsel op de prijs van de buitenschoolse opvang. Die kan drie keer duurder worden, stelt het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KAV). Eerder dit jaar trok het COV, het Christelijke Onderwijzersverbond, al aan de alarmbel.De meeste basisscholen organiseren opvang voor en na de uren, tijdens de middag en op woensdagnamiddag. Daarvoor worden vaak werknemers met PWA-statuut ingezet, langdurig werklozen die een activiteit uitoefenen die niet door het reguliere arbeidscircuit wordt uitgevoerd. De Vlaamse regering wil op 1 juli echter het systeem van 'Wijk-werken' invoeren, dat het PWA-stelsel moet vervangen. Met Wijk-werken wil de regering langdurig werklozen op weg helpen naar werk. Ze zullen een beperkt aantal uren kunnen presteren in een specifieke werkomgeving en krijgen daarvoor ook een kleine vergoeding. Daarna moeten ze doorstromen naar het reguliere circuit. "De hervorming van PWA naar WIJK-werken stelt scholen voor grote problemen", waarschuwt het katholiek onderwijs. "Een werkzoekende zal in de toekomst maximaal zes maanden gebruik kunnen maken van WIJK-werken. Na een gunstige evaluatie door de VDAB is dat eenmalig verlengbaar met zes maanden. Door het gebrek aan continuïteit wordt het nieuwe WIJK-werken voor scholen heel onaantrekkelijk. Personeel zal erg wisselen, waardoor de continuïteit en kwaliteit van de opvang niet meer verzekerd zullen kunnen worden. Scholen zullen bijgevolg een beroep moeten doen op contractuelen." Als er mensen uit het reguliere arbeidscircuit worden ingezet, zal de kostprijs minstens verdriedubbelen. Basisscholen rekenen nu prijzen van 0,40 euro per kwartier tot 1 euro per halfuur aan. Uit berekeningen van De Standaard blijkt dat een school nu gemiddeld 6,50 euro per uur betaalt voor iemand met zo'n PWA-statuut voor mensen die elders moeilijk aan de slag kunnen. Voor een contractueel stijgt die prijs tot gemiddeld 20 euro. Het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) noemde de vrees eerder al onterecht. "Het is net de bedoeling dat mensen na een periode van zes maanden doorstromen naar werk of een opleiding. Het systeem is niet bedoeld voor een langdurig engagement. Dat is een oneigenlijk gebruik van het systeem. Als de scholen van het systeem gebruik willen maken, moeten ze gewoon om de zoveel maanden op zoek naar nieuwe mensen. Maar die mensen zullen er altijd zijn. Alleen is het niet de bedoeling dat zij langdurig op dezelfde plek blijven werken, maar doorstromen." SP.A-fractieleider in het Vlaams parlement Joris Vandenbroucke eist maatregelen van de Vlaamse regering om te voorkomen dat de buitenschoolse opvang fors duurder wordt. 'Dit is een zoveelste aanslag op het huishoudbudget van de Vlaamse gezinnen', zegt Vandenbroucke. 'Terwijl N-VA, Open Vld en CD&V in de federale regering een show opvoeren om de mensen wijs te maken dat ze eerlijke belastingen willen, schuiven ze via de Vlaamse regering ongegeneerd een zoveelste factuur naar nog maar eens dezelfde mensen. Wanneer stopt dat eindelijk?''Na de Turteltaks, de verdrievoudiging van de prijs van de kinderopvang, de verdubbeling van de zorgpremie, de verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs, de verhoogde waterfactuur, de slechte hervorming van de kinderbijslag en een hele reeks andere prijsverhogingen, is dit een zoveelste aanslag op het huishoudbudget van de Vlaamse gezinnen', zegt Joris Vandenbroucke. 'En in de plaats van er eerlijk over te communiceren, is het opnieuw een factuurverhoging die in het geniep is gebeurd.'