De twee organisaties reageren in een persbericht op het bericht dat het Grondwettelijk Hof donderdag nog geen finaal ordeel velde over het verbod op onverdoofd slachten. De procedure werd ingespannen door zowel joodse als islamitische organisaties, tegen Vlaamse en Waalse decreten die het onverdoofd slachten verbieden. Het Grondwettelijk Hof besliste donderdag om een reeks prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De Moslimgemeenschap zegt vrijdag met vertrouwen uit te kijken naar het antwoord van het Hof van Justitie. 'In een harmonieuze en diverse samenleving moet het mogelijk zijn om bepaalde belangrijke maatschappelijke vraagstukken op diverse manieren op te lossen, zonder alle mensen te dwingen in een keurslijf', klinkt het.

De invoering van een nieuw decreet door de Waalse decreetgever dwingt volgens de EMB en CIB de religieuze gemeenschappen bovendien om een nieuw vernietigingsberoep in te stellen, 'met alle kosten voor de belastingbetaler van dien'. Bovendien creëert de beslissing van de Waalse decreetgever volgens hen 'bijkomende rechtsonzekerheid'.

De EMB en CIB benadrukken opnieuw dat 'het Vlaamse en het Waalse verbod op ritueel slachten manifest in strijd zijn met de Godsdienstvrijheid die ingeschreven staat in de Belgische Grondwet'.

'De Moslimgemeenschap kijkt er nu naar uit om zijn strijd tegen het verbod voort te zetten op het Europese niveau, en vertrouwt er op dat de rechtsstaat zal zegevieren.'

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) laat vrijdag in een reactie weten het 'treurig' te vinden dat 'een deel van de islamitische gemeenschap de kans mist om mee de schouders te zetten onder de brede tendens in onze samenleving die streeft naar meer dierenwelzijn en minder dierenleed'.

De twee organisaties reageren in een persbericht op het bericht dat het Grondwettelijk Hof donderdag nog geen finaal ordeel velde over het verbod op onverdoofd slachten. De procedure werd ingespannen door zowel joodse als islamitische organisaties, tegen Vlaamse en Waalse decreten die het onverdoofd slachten verbieden. Het Grondwettelijk Hof besliste donderdag om een reeks prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De Moslimgemeenschap zegt vrijdag met vertrouwen uit te kijken naar het antwoord van het Hof van Justitie. 'In een harmonieuze en diverse samenleving moet het mogelijk zijn om bepaalde belangrijke maatschappelijke vraagstukken op diverse manieren op te lossen, zonder alle mensen te dwingen in een keurslijf', klinkt het. De invoering van een nieuw decreet door de Waalse decreetgever dwingt volgens de EMB en CIB de religieuze gemeenschappen bovendien om een nieuw vernietigingsberoep in te stellen, 'met alle kosten voor de belastingbetaler van dien'. Bovendien creëert de beslissing van de Waalse decreetgever volgens hen 'bijkomende rechtsonzekerheid'. De EMB en CIB benadrukken opnieuw dat 'het Vlaamse en het Waalse verbod op ritueel slachten manifest in strijd zijn met de Godsdienstvrijheid die ingeschreven staat in de Belgische Grondwet'. 'De Moslimgemeenschap kijkt er nu naar uit om zijn strijd tegen het verbod voort te zetten op het Europese niveau, en vertrouwt er op dat de rechtsstaat zal zegevieren.'Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) laat vrijdag in een reactie weten het 'treurig' te vinden dat 'een deel van de islamitische gemeenschap de kans mist om mee de schouders te zetten onder de brede tendens in onze samenleving die streeft naar meer dierenwelzijn en minder dierenleed'.