Verschillende joodse en islamitische religieuze organisaties, waaronder het Coördinatiecomité van Joodse organisaties (CCOJB) en de Moslimexecutieve, dienden in november 2017 een beroep tot nietigverklaring in bij het Hof. Ze viseren de decreten die het onverdoofd slachten verbieden in Vlaanderen en Wallonië.

In Vlaanderen is het onverdoofd slachten sinds begin dit jaar verboden. Dieren kunnen enkel nog ritueel geslacht worden na een omkeerbare verdovingstechniek zoals elektronarcose. Door die verdoving wordt het dier ongevoelig voor pijn. Er is voorlopig enkel een uitzondering voor kalveren en runderen. Voor kalveren verdwijnt die uitzondering in 2020.

De tegenstanders van het verbod dachten dat het Vlaamse decreet snel vernietigd zou zijn, maar zo simpel is dat blijkbaar toch niet.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA)

Het Grondwettelijk Hof voert aan dat Europese bepalingen weliswaar een principiële plicht opleggen om het dier te verdoven voor het slachten, maar dat er een uitzondering is ingeschreven om de vrijheid van godsdienst te garanderen. Wel mogen de lidstaten afwijken van de bevoegde verordening met het oog op het bevorderen van het dierenwelzijn. De vraag rijst of lidstaten een verbod mogen doorvoeren, zoals in de decreten is voorzien.

Het Hof biedt zelf geen antwoord. Het gaat zelf eerste te rade bij het EU-Hof van Justitie.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), die zelf voor het verbod ijverde, voelt zich gesterkt door het initiatief. 'De tegenstanders van het verbod dachten dat het Vlaamse decreet snel vernietigd zou zijn, maar zo simpel is dat blijkbaar toch niet', zegt Weyts. 'Ik heb alle vertrouwen in de goede afloop. Het verbod werd pas genomen na lang overleg met de joodse en islamitische gemeenschap en wordt gedragen door een overweldigende meerderheid in onze samenleving en ons parlement. We komen niet terug op deze historische stap vooruit.'

Verschillende joodse en islamitische religieuze organisaties, waaronder het Coördinatiecomité van Joodse organisaties (CCOJB) en de Moslimexecutieve, dienden in november 2017 een beroep tot nietigverklaring in bij het Hof. Ze viseren de decreten die het onverdoofd slachten verbieden in Vlaanderen en Wallonië.In Vlaanderen is het onverdoofd slachten sinds begin dit jaar verboden. Dieren kunnen enkel nog ritueel geslacht worden na een omkeerbare verdovingstechniek zoals elektronarcose. Door die verdoving wordt het dier ongevoelig voor pijn. Er is voorlopig enkel een uitzondering voor kalveren en runderen. Voor kalveren verdwijnt die uitzondering in 2020.Het Grondwettelijk Hof voert aan dat Europese bepalingen weliswaar een principiële plicht opleggen om het dier te verdoven voor het slachten, maar dat er een uitzondering is ingeschreven om de vrijheid van godsdienst te garanderen. Wel mogen de lidstaten afwijken van de bevoegde verordening met het oog op het bevorderen van het dierenwelzijn. De vraag rijst of lidstaten een verbod mogen doorvoeren, zoals in de decreten is voorzien.Het Hof biedt zelf geen antwoord. Het gaat zelf eerste te rade bij het EU-Hof van Justitie.Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), die zelf voor het verbod ijverde, voelt zich gesterkt door het initiatief. 'De tegenstanders van het verbod dachten dat het Vlaamse decreet snel vernietigd zou zijn, maar zo simpel is dat blijkbaar toch niet', zegt Weyts. 'Ik heb alle vertrouwen in de goede afloop. Het verbod werd pas genomen na lang overleg met de joodse en islamitische gemeenschap en wordt gedragen door een overweldigende meerderheid in onze samenleving en ons parlement. We komen niet terug op deze historische stap vooruit.'