Sander Vanmaercke

‘Studenten moeten niet opdraaien voor de onderfinanciering van het hoger onderwijs’

Sander Vanmaercke Bestuurslid CDS Leuven en student theologie aan de KU Leuven
Tim Wirix Bestuurslid CDS Leuven

‘Laten we de financiële hete aardappel niet doorschuiven naar studenten’, schrijven Sander Vanmaercke en Tim Wirix van CDS Leuven over het voorstel om de inschrijvingsgelden voor het hoger onderwijs op te trekken.

Inschrijvingsgelden voor studenten in het hoger onderwijs, het is een thema dat altijd voor de nodige consternatie zorgt. In 2014 kwamen studenten bij een vorige verhoging in groten getale op straat en ook de decennia daarvoor vonden meer dan eens over dat thema betogingen plaats.

Ook nu beroert een voorstel van rector Rik Van De Walle, waarin hij de deur openzet voor een nieuwe verhoging van het inschrijvingsgeld, meteen de gemoederen, met duidelijke voor- en tegenstanders. Ook andere rectoren opperden bovendien in het recente verleden nog de optie om te kijken of een verhoging mogelijk zou zijn. Hun voornaamste reden: de onderfinanciering van het hoger onderwijs die de universiteiten en hogescholen zwaar treft en voor een stuk opgevangen zou kunnen worden door hogere inschrijvingsgelden.

Die redenering draagt echter een fundamenteel probleem met zich mee. Het schuift de financiële hete aardappel van de Vlaamse overheid door naar de student, die daardoor de dupe zou worden van Vlaams besparingsbeleid.

Wanneer Van De Walle schrijft dat de Vlaamse hogeronderwijsinstellngen voor grote financiële uitdagingen staan, heeft hij meer dan gelijk. De energiecrisis en de inflatie maken niet alleen het leven van talloze gezinnen op dagelijkse basis moeilijker, maar ook universiteiten en hogescholen zien hier logischerwijze van af. Dat het hoger onderwijs bovendien al jaren kop van jut is bij besparingen en de financiële toelage van de overheid niet meestijgt met het toenemende aantal studenten is volledig waar en dat is nefast voor de kenniseconomie waar Vlaanderen het van moet hebben.

Tot daar zijn wij het dus volledig eens met de rector van de UGent, maar met zijn vooropgestelde oplossing gaat hij echter helemaal de mist in. Het voorstel om studenten te laten opdraaien voor wanbeleid van de Vlaamse overheid is slecht voor de student en draait de rollen helemaal om. Een financieel gezonde situatie creëren voor het hoger onderwijs is een overheidsopdracht, geen opdracht voor studenten.

Argumenten zoals een verhoging van het inschrijvingsgeld voor ‘reguliere’ studenten en een behoud van de situatie voor beursstudenten overtuigen bovendien ook niet, want tot waar trek je die redenering dan door? Gaan we vanaf nu dan ook reguliere studenten meer laten betalen in het studentenrestaurant? Gaan we vanaf nu dan ook reguliere studenten meer laten betalen voor hun cursussen of voor een blikje cola in de automaat naast de aula?

Alles afhankelijk maken van een inkomen is echt niet in het voordeel van studenten. Bovendien zijn we voor studenten afhankelijk van het inkomen van hun ouders, zo worden ook beurzen bepaald. Dat houdt echter geen rekening met de vele studenten die niet in aanmerking komen voor een beurs, maar wel hun studies, hun kot of delen ervan zelf moeten betalen. Voor hen het inschrijvingsgeld optrekken, zal ertoe leiden dat ze meer tijd moeten steken in geld verdienen ten koste van hun studies. Dat doen in tijden waarin er terecht gepleit wordt om de lange studieduur van veel studenten te verkleinen, is een bijzonder vreemde gedachte.  

Er ligt trouwens een veel betere oplossing voorhanden, eentje waar hogeronderwijsinstellingen en studenten aan hetzelfde zeel kunnen trekken en eentje waar de rectoren van onze Vlaamse universiteiten samen met studenten voor kunnen strijden. Het is onacceptabel dat de middelen voor het hoger onderwijs niet volwaardig meegroeien met de studentenaantallen en dat er daardoor al jaren bespaard wordt op kap van studenten, docenten en medewerkers van onze universiteiten en hogescholen. Een kenniseconomie onwaardig en nefast voor de toekomst. Misschien zit er daar wel een gezamenlijke betoging in. 

Laat ons de financiële hete aardappel dus niet doorschuiven naar studenten, maar vanuit het voltallige hoger onderwijs samen een front vormen om onze Vlaamse regering te doen inzien dat het vijf voor twaalf is en dat kwaliteitsvol hoger onderwijs altijd gepaard moet gaan met volwaardige financiering.

Sander Vanmaercke & Tim Wirix zijn bestuursleden van de Christendemocratische Studentenvereniging Leuven (CDS Leuven).

Partner Content