Regeringspartij Open Vld was de grote pleitbezorger van de maatregel, maar niet iedereen was even enthousiast. Er was onder meer felle kritiek te horen van de sociale partners. De Franstalige oppositiepartijen dreigen bovendien met een belangenconflict, omdat de maatregel aan de bevoegdheden van de gemeenschappen raakt. Coalitiepartner CD&V vroeg bijsturingen en een stapsgewijze invoering.

Dat laatste komt er nu. De invoering voor activiteiten in de zorgsector wordt uitgesteld tot juli. Het gaat dan om activiteiten zoals kinderopvang, hulp in woonzorgcentra of in voorzieningen voor mensen met een handicap. De kwaliteitseisen die de deelstaten hebben voor zorgactiviteiten blijven ook expliciet gelden. Zo zal je de maatregel kunnen gebruiken voor de opvang van kinderen bij de gezinnen thuis, maar niet om een mini-crêche op te starten.

Voor de andere sectoren gaat de maatregel in op 20 februari. 'In deze sectoren is een dergelijke regeling die het vergoeden van bijvoorbeeld de trainer van een sportclub of de dirigent van een orkest mogelijk maakt, immers noodzakelijk en dat is ook goed voorbereid en goed geregeld', zegt CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer. 'Maar voor de inwerkingtreding voor activiteiten in de zorgsector vroegen wij uitstel, zodat er verder kan overlegd worden met de gemeenschappen en gewesten en een degelijke regeling waarbij de kwaliteitsvereisten kunnen gegarandeerd worden, kan worden uitgewerkt'.

De maatregel is opgenomen in de zogenaamde relancewet. Andere maatregelen in die wet zijn onder meer de startersjobs, die het voor werkgevers een pak goedkoper maken om jonge laaggeschoolden aan te werven, en de herinvoering van de proefperiode, zij het in afgezwakte vorm. De afschaffing van de proeftijd in 2014 bleek nieuwe aanwervingen soms af te remmen, omdat werkgevers schrik hadden van de verbrekingsvergoedingen.

Regeringspartij Open Vld was de grote pleitbezorger van de maatregel, maar niet iedereen was even enthousiast. Er was onder meer felle kritiek te horen van de sociale partners. De Franstalige oppositiepartijen dreigen bovendien met een belangenconflict, omdat de maatregel aan de bevoegdheden van de gemeenschappen raakt. Coalitiepartner CD&V vroeg bijsturingen en een stapsgewijze invoering. Dat laatste komt er nu. De invoering voor activiteiten in de zorgsector wordt uitgesteld tot juli. Het gaat dan om activiteiten zoals kinderopvang, hulp in woonzorgcentra of in voorzieningen voor mensen met een handicap. De kwaliteitseisen die de deelstaten hebben voor zorgactiviteiten blijven ook expliciet gelden. Zo zal je de maatregel kunnen gebruiken voor de opvang van kinderen bij de gezinnen thuis, maar niet om een mini-crêche op te starten.Voor de andere sectoren gaat de maatregel in op 20 februari. 'In deze sectoren is een dergelijke regeling die het vergoeden van bijvoorbeeld de trainer van een sportclub of de dirigent van een orkest mogelijk maakt, immers noodzakelijk en dat is ook goed voorbereid en goed geregeld', zegt CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer. 'Maar voor de inwerkingtreding voor activiteiten in de zorgsector vroegen wij uitstel, zodat er verder kan overlegd worden met de gemeenschappen en gewesten en een degelijke regeling waarbij de kwaliteitsvereisten kunnen gegarandeerd worden, kan worden uitgewerkt'.De maatregel is opgenomen in de zogenaamde relancewet. Andere maatregelen in die wet zijn onder meer de startersjobs, die het voor werkgevers een pak goedkoper maken om jonge laaggeschoolden aan te werven, en de herinvoering van de proefperiode, zij het in afgezwakte vorm. De afschaffing van de proeftijd in 2014 bleek nieuwe aanwervingen soms af te remmen, omdat werkgevers schrik hadden van de verbrekingsvergoedingen.