Nog geen definitieve beslissing over lager pensioen werkloze vijftigplussers

08/09/17 om 13:37 - Bijgewerkt om 13:41

Bron: Belga

De regering bevestigde vandaag wel het principe dat werken moet beloond worden in het pensioenbedrag, 'maar de modaliteiten moeten nog gefinaliseerd worden', verklaarde premier Charles Michel.

Nog geen definitieve beslissing over lager pensioen werkloze vijftigplussers

Premier Charles Michel © Belga

De voorbije week heerste onduidelijk over de gevolgen van de pensioenhervorming waarover de regering het in haar Zomerakkoord eens raakte. Centraal daarin staat de discussie of een vijftigplusser die werkloos wordt, na een jaar zou terugvallen op een basisbedrag. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft daarover een advies gevraagd aan de Raad van State, maar een beslissing zou nog niet zijn genomen.

De communicatie binnen de meerderheid liep op zijn zachtst gezegd niet gesmeerd. 'Ik stel vast dat een oppositiepartij angst zaait binnen de bevolking', aldus premier Michel. Hij doelde daarmee op SP.A, wiens voorzitter John Crombez zondag tijdens een debat met Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten de kat de bel aanbond. 'Leden van de meerderheid hebben geprobeerd de puntjes op de i te zetten, maar communicatie is geen exacte wetenschap', stelde de premier nog.

Delen

Leden van de meerderheid hebben geprobeerd de puntjes op de i te zetten, maar communicatie is geen exacte wetenschap

Hij benadrukte dat de regering de voorbije drie jaar verschillende beslissingen op pensioenvlak heeft genomen. Die dienden om de pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden, maar er zit ook een visie achter, verzekerde Michel. De principiële beslissing bij de hervorming van deze zomer is dat werken een positief effect moet hebben op het pensioen. De modaliteiten moeten echter nog worden vastgelegd, aldus de eerste minister, die wees op het breder kader van beslissingen in het Zomerakkoord, bijvoorbeeld rond de tweede en derde pensioenpijler.

Wetteksten voor eindejaar in Kamer

Het kernkabinet besliste vandaag overigens dat alle wetteksten die de beslissingen uit het Zomerakkoord vertalen, voor het einde van het jaar in de Kamer worden ingediend. In eerste instantie komt de begroting en de uitvoering ervan aan bod. Nadien volgen de beslissingen over de thematische ministerraad en de sociaal-economische hervormingen. De regering zal met andere woorden de handen uit de mouwen moeten steken, luidde het, want intussen moeten ook nog koninklijke besluiten rond de zowat vijftig beslissingen worden goedgekeurd.

De premier kondigde ook aan dat er geen begrotingsconclaaf geprogrammeerd staat in de aanloop naar zijn regeerverklaring op 10 oktober. Dat is een gevolg van het rapport van het Planbureau, dat gisteren naar buiten gebracht werd. 'Het bevestigt dat er geen budgettaire controle voor 2017 nodig zal zijn en dat we 'on track' zijn voor 2017. Het geeft ook aan dat het kader voor 2018 bevestigd is', zei Michel, die in het positieve rapport van het Planbureau een aanmoediging ziet om op het hervormingspad voort te gaan.

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) wees erop dat het Planbureau geen voorspelling geeft over hoe het begrotingssaldo er op het einde van het jaar zal uitzien. Wel valt volgens haar af te leiden dat het resultaat beter zal zijn dan wat in het Stabiliteitsprogramma werd vooropgesteld.

Onze partners