In het VRT-journaal van 4 augustus legde Vincent Van Quickenborne, Kamerlid voor Open VLD én voorzitter van de parlementaire commissie Sociale Zaken, glashelder uit hoe het Zomerakkoord van de regering het pensioen van werkloze vijftigplussers zou hervormen: 'Op dit moment is het zo dat mensen die vijftigplus zijn en werkloos zijn, hun pensioen wordt berekend op basis van het laatste loon. In de toekomst zal dat veranderen. Vijftigplussers die langer dan een jaar werkloos zijn, van hen zal het pensioen berekend worden op basis van een minimumjaarrecht - dat is eigenlijk een vast lager bedrag van ongeveer 2000 euro per maand. Voor hen zal dat zo zijn zoals dat vandaag voor iedereen zo is.'
...

In het VRT-journaal van 4 augustus legde Vincent Van Quickenborne, Kamerlid voor Open VLD én voorzitter van de parlementaire commissie Sociale Zaken, glashelder uit hoe het Zomerakkoord van de regering het pensioen van werkloze vijftigplussers zou hervormen: 'Op dit moment is het zo dat mensen die vijftigplus zijn en werkloos zijn, hun pensioen wordt berekend op basis van het laatste loon. In de toekomst zal dat veranderen. Vijftigplussers die langer dan een jaar werkloos zijn, van hen zal het pensioen berekend worden op basis van een minimumjaarrecht - dat is eigenlijk een vast lager bedrag van ongeveer 2000 euro per maand. Voor hen zal dat zo zijn zoals dat vandaag voor iedereen zo is.'Zelfde zender, net geen maand later. In de eerste uitzending van het nieuwe De Zevende Dag kruisen Gwendolyn Rutten (Open VLD) en John Crombez (SP.A) de degens.De voorzitter van de socialisten zet tijdens het debat hoog in op de pensioenhervorming in het Zomerakkoord. 'Daarin staat dat mensen die meer dan veertig jaar gewerkt hebben, werkloos worden op latere leeftijd en een tijd werkloos zijn, hun pensioen zal berekend worden aan de hand van de minima.' Naast Crombez schudt Rutten heftig het hoofd en noemt ze die uitleg 'klinkklare onzin'. Klopt niets van, zo blijft de liberale partijvoorzitster volhouden.De discussie stroomde over naar Twitter, waar beide kopstukken schermden met de teksten van het regeerakkoord - beiden een ándere tekst weliswaar, over dezelfde beslissingen.Het verschil tussen beide teksten, in het politiek jargon 'notificaties' geheten, is dat de versie van de socialisten een oude versie was, terwijl de liberalen de definitieve versie hanteerden. Daarin was inderdaad geen sprake van de maatregel die Van Quickenborne uit de doeken deed, en die in de oude versie van de notificaties wel genoteerd stond.In De Standaard geeft Van Quickenborne toe dat zijn uitspraken gebaseerd waren op de verkeerde notificaties. Dat kan. Analisten, bezorgde burgers, en oppositie kunnen die versie van de feiten weerleggen en allerlei politieke machinaties vermoeden - ook dat kan. Interessanter is dat er begin augustus geen weerlegging kwam. Van Quickenborne sprak en de partijen van de meerderheid lieten begaan.Nochtans zegt ook Open VLD vandaag dat er niets beslist is (en dat de bewuste maatregel niet genomen gaat worden), zegt CD&V dat er niets beslist is (en dat werkloze 50-plussers niet nog eens bestraft moeten worden), en zegt N-VA dat er niets beslist is (en dat de pensioenregeling van een werkloze 50-plusser wel heroverwogen mag worden).Het punt waarop de twee versies van de notificaties elkaar niet tegenspreken: de beslissing moet 20 miljoen opbrengen. Dat doet bij de oppositie de wenkbrauwen fronsen, want hoe kan iets dat niet beslist is 20 miljoen euro opbrengen? SP.A vreest dat de beslissing eigenlijk al genomen is, maar dat de regering er nog niet mee naar buiten gekomen is.Dat is half waar. Dat de besparing op het pensioen van werkloze 50-plussers niet in het Zomerakkoord staat, wil zeggen dat die nog niet bestaat. Want, zo zegt de woordvoerder van premier Charles Michel, 'op dit moment is geen enkele formele beslissing genomen'. Het woord formeel is daarbij van cruciaal belang.Pensioenminister Daniel Bacquelaine heeft immers wel al een ontwerp Koninklijk Besluit 'ter studie naar de Raad van State gestuurd', aldus nog het kabinet van de premier. Pas als de tekst daar de nodige juridische toetsen doorstaat, kan de regering verder aan de slag met het ontwerp.De regeringspartijen hebben dus allemaal gelijk: er is, technisch gezien, nog niets beslist. Maar SP.A heeft daarom nog geen ongelijk, want de ontwerptekst maakt wel duidelijk welke richting de pensioenminister - en bij uitbreiding: de regering - wil opgaan. Wie weet kan Vincent Van Quickenborne dus nog een tweede keer uitpakken met de nieuwe maatregel.