Vorige week kondigde de NMBS aan dat ze vanaf 1 maart en tegen eind dit jaar de loketten wil sluiten in 44 stations, terwijl in 37 andere stations de openingsuren worden beperkt. Nadat er uit verscheidene hoeken kritiek was gekomen op de aankondiging, floot Gilkinet de NMBS terug, waarop Dutordoir gewag maakte van een 'zware vertrouwensbreuk'. Volgens haar was de beslissing in overleg met de minister genomen. Vrijdag en maandag werkten ze samen een voorstel uit over de kwestie. Dat werd vandaag/dinsdag goedgekeurd door de raad van bestuur.

In een toelichting zei Huybrechts dat de NMBS daarbij vasthoudt aan de vorige week aangekondigde plannen rond de sluiting. 'Het aantal loketten dat de NMBS zal behouden, blijft veel hoger liggen dan in onze buurlanden', benadrukte hij. 'Na de sluitingen zullen we nog 91 stations met loketten hebben, wat neerkomt op 16 procent van alle stations.' In Frankrijk, Duitsland en Nederland gaat het volgens hem om respectievelijk 13, 6 en 4 procent. Sommige begeleidende maatregelen die met de sluiting gepaard gaan, werden wel 'verduidelijkt of verbeterd', klinkt het. Zo zal de NMBS partnerschappen aangaan met de gemeenten waar de betrokken stations liggen 'om een menselijke aanwezigheid te behouden'.

De spoorwegmaatschappij zal oproepen lanceren voor 'projecten die zijn aangepast aan de lokale context'. Bij 'niet-winstgevende activiteiten' zal de NMBS alleen de werkelijke beheers- en exploitatiekosten aanrekenen voor de gebruikte stationsruimte. 'Het is niet de bedoeling dat wij op bepaalde culturele en sociale activiteiten winst maken als zij gebruik willen maken van onze stations', aldus Huybrechts.

De betrokken stations lenen zich volgens hem bovendien niet tot commerciële activiteiten omdat het om eerder kleine stations gaat. 'Van de 44 stations waarvan sprake is, zijn er 5 die vandaag een commerciële concessie hebben', zei hij. 'Het potentieel zal waarschijnlijk beperkt of niet-bestaande zijn. Daarom geven we de prioriteit aan sociale en culturele activiteiten.'

Voorts benadrukte de marketingdirecteur dat de betrokken stations toegankelijk zullen blijven en dagelijks bezocht zullen worden door NMBS-medewerkers. Ook blijft assistentie aan personen met beperkte mobiliteit beschikbaar in de stations die dat aanbieden, en zullen de wachtzalen open en verwarmd zijn. Daarnaast zal de NMBS - in functie van het treinaanbod en de activiteiten in de stations - er de openingsuren uitbreiden. Daarna zal de de maatschappij bekijken of ook een uitbreiding van de openingsuren in andere stations haalbaar is.

Nog een nieuwigheid is dat de NMBS de mogelijkheid zal onderzoeken om samen te werken met bpost of andere overheidsinstellingen om diensten aan te bieden die vandaag alleen via het loket kunnen. 'Er zijn vandaag heel weinig van dergelijke diensten', zei Huybrechts. Het gaat onder meer om het aanmaken van een nieuw abonnement - verlengingen kunnen wel via de automaat of online -, al is het wel de bedoeling dat reizigers tegen het einde van dit jaar ook online nieuwe abonnementen kunnen aanvragen. Maar als alternatief denkt de NMBS dus aan een samenwerking met bijvoorbeeld bpost. Ook het callcenter van de NMBS zou kunnen worden ingezet, waarbij de MOBIB-kaart via de post wordt verzonden.

In een reactie zegt Gilkinet de spanningen van vorige week te betreuren en juicht hij toe dat de NMBS ermee instemde om de aanpassingen door te voeren 'zodat de treinreiziger een betere dienstverlening krijgt'. De vicepremier zal er ook op toezien dat het komende beheerscontract met de NMBS 'specifieke verplichtingen' bevat voor een betere dienstverlening in de stations. Dergelijke doelstellingen ontbreken vandaag, benadrukt hij. Het nieuwe beheerscontract zou in de loop van 2022 een feit moeten zijn.

Vorige week kondigde de NMBS aan dat ze vanaf 1 maart en tegen eind dit jaar de loketten wil sluiten in 44 stations, terwijl in 37 andere stations de openingsuren worden beperkt. Nadat er uit verscheidene hoeken kritiek was gekomen op de aankondiging, floot Gilkinet de NMBS terug, waarop Dutordoir gewag maakte van een 'zware vertrouwensbreuk'. Volgens haar was de beslissing in overleg met de minister genomen. Vrijdag en maandag werkten ze samen een voorstel uit over de kwestie. Dat werd vandaag/dinsdag goedgekeurd door de raad van bestuur. In een toelichting zei Huybrechts dat de NMBS daarbij vasthoudt aan de vorige week aangekondigde plannen rond de sluiting. 'Het aantal loketten dat de NMBS zal behouden, blijft veel hoger liggen dan in onze buurlanden', benadrukte hij. 'Na de sluitingen zullen we nog 91 stations met loketten hebben, wat neerkomt op 16 procent van alle stations.' In Frankrijk, Duitsland en Nederland gaat het volgens hem om respectievelijk 13, 6 en 4 procent. Sommige begeleidende maatregelen die met de sluiting gepaard gaan, werden wel 'verduidelijkt of verbeterd', klinkt het. Zo zal de NMBS partnerschappen aangaan met de gemeenten waar de betrokken stations liggen 'om een menselijke aanwezigheid te behouden'. De spoorwegmaatschappij zal oproepen lanceren voor 'projecten die zijn aangepast aan de lokale context'. Bij 'niet-winstgevende activiteiten' zal de NMBS alleen de werkelijke beheers- en exploitatiekosten aanrekenen voor de gebruikte stationsruimte. 'Het is niet de bedoeling dat wij op bepaalde culturele en sociale activiteiten winst maken als zij gebruik willen maken van onze stations', aldus Huybrechts. De betrokken stations lenen zich volgens hem bovendien niet tot commerciële activiteiten omdat het om eerder kleine stations gaat. 'Van de 44 stations waarvan sprake is, zijn er 5 die vandaag een commerciële concessie hebben', zei hij. 'Het potentieel zal waarschijnlijk beperkt of niet-bestaande zijn. Daarom geven we de prioriteit aan sociale en culturele activiteiten.' Voorts benadrukte de marketingdirecteur dat de betrokken stations toegankelijk zullen blijven en dagelijks bezocht zullen worden door NMBS-medewerkers. Ook blijft assistentie aan personen met beperkte mobiliteit beschikbaar in de stations die dat aanbieden, en zullen de wachtzalen open en verwarmd zijn. Daarnaast zal de NMBS - in functie van het treinaanbod en de activiteiten in de stations - er de openingsuren uitbreiden. Daarna zal de de maatschappij bekijken of ook een uitbreiding van de openingsuren in andere stations haalbaar is. Nog een nieuwigheid is dat de NMBS de mogelijkheid zal onderzoeken om samen te werken met bpost of andere overheidsinstellingen om diensten aan te bieden die vandaag alleen via het loket kunnen. 'Er zijn vandaag heel weinig van dergelijke diensten', zei Huybrechts. Het gaat onder meer om het aanmaken van een nieuw abonnement - verlengingen kunnen wel via de automaat of online -, al is het wel de bedoeling dat reizigers tegen het einde van dit jaar ook online nieuwe abonnementen kunnen aanvragen. Maar als alternatief denkt de NMBS dus aan een samenwerking met bijvoorbeeld bpost. Ook het callcenter van de NMBS zou kunnen worden ingezet, waarbij de MOBIB-kaart via de post wordt verzonden. In een reactie zegt Gilkinet de spanningen van vorige week te betreuren en juicht hij toe dat de NMBS ermee instemde om de aanpassingen door te voeren 'zodat de treinreiziger een betere dienstverlening krijgt'. De vicepremier zal er ook op toezien dat het komende beheerscontract met de NMBS 'specifieke verplichtingen' bevat voor een betere dienstverlening in de stations. Dergelijke doelstellingen ontbreken vandaag, benadrukt hij. Het nieuwe beheerscontract zou in de loop van 2022 een feit moeten zijn.