Sinds één september een nieuwe wet, die de 'hoofdelijke aansprakelijkheid' voor lonen introduceert: elke sport in de ondernemingsladder is voortaan verantwoordelijk voor de uitbetaling van de lonen. Een hoofdaannemer kan dan aansprakelijk gesteld worden als een onderaannemer te weinig loon uitbetaalt. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A): 'Voor diegenen die hun voeten aan de regels blijven vegen, komen er zware facturen aan.'

De overheid wil tegemoetkomen aan de vrees van de bouwsector dat hoofdelijke aansprakelijkheid vooral bonafide bouwbedrijven pijn zou doen. Daarom gaat de aansprakelijkheid pas in twee weken nadat de inspectiediensten het misbruik hebben vastgesteld. Zo lang krijgt een firma dus de tijd om het contract met de onderaannemer te verbreken als blijkt dat die zijn werknemers niet naar behoren heeft uitbetaald. Crombez: 'Die periode van 14 dagen is nodig om juridische conflicten met bouwfirma's te vermijden. Anders gaan we de vraag krijgen: Hoe konden we op voorhand weten dat de onderaannemer waar we mee in zee gingen malafide was? We willen ook niet iedereen in de keten met een factuur confronteren, maar een markt creëren zonder misbruik.'

Jan Buelens, professor sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen en specialist in onderaanneming, vindt hoofdelijke aansprakelijkheid een goed idee, maar zoals de wet nu is uitgewerkt zal er niets veranderen, zegt hij. 'Ten eerste is de aansprakelijkheid veel te beperkt opgevat. Ze geldt alleen voor toekomstige loonschulden. Als een werknemer dus twee jaar lang bij een werkgever veel te weinig werd betaald, er een controle van de inspectie volgt en de werkgever wordt terechtgewezen, dan moeten niet de loonschulden uit het verleden uitbetaald worden maar alleen de loonschulden die gemaakt zullen worden in de toekomst.'

Door bouwbedrijven twee weken van te voren te waarschuwen, wordt de opdrachtgever volledig uit de wind gezet en kan de onderaannemer gemakkelijk elders gaan werken, stelt Buelens. 'De economische wetgeving laat toe gemakkelijk failliet te gaan en van naam te veranderen. Hier zou dringend iets aan moeten veranderen.' (HC/LD/PL)

Het volledige artikel over de nieuwe wet tegen koppelbazerij, met de getuigenis van drie gedupeerden en reacties uit de bouwsector, vindt u deze week in Knack.

Sinds één september een nieuwe wet, die de 'hoofdelijke aansprakelijkheid' voor lonen introduceert: elke sport in de ondernemingsladder is voortaan verantwoordelijk voor de uitbetaling van de lonen. Een hoofdaannemer kan dan aansprakelijk gesteld worden als een onderaannemer te weinig loon uitbetaalt. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A): 'Voor diegenen die hun voeten aan de regels blijven vegen, komen er zware facturen aan.'De overheid wil tegemoetkomen aan de vrees van de bouwsector dat hoofdelijke aansprakelijkheid vooral bonafide bouwbedrijven pijn zou doen. Daarom gaat de aansprakelijkheid pas in twee weken nadat de inspectiediensten het misbruik hebben vastgesteld. Zo lang krijgt een firma dus de tijd om het contract met de onderaannemer te verbreken als blijkt dat die zijn werknemers niet naar behoren heeft uitbetaald. Crombez: 'Die periode van 14 dagen is nodig om juridische conflicten met bouwfirma's te vermijden. Anders gaan we de vraag krijgen: Hoe konden we op voorhand weten dat de onderaannemer waar we mee in zee gingen malafide was? We willen ook niet iedereen in de keten met een factuur confronteren, maar een markt creëren zonder misbruik.'Jan Buelens, professor sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen en specialist in onderaanneming, vindt hoofdelijke aansprakelijkheid een goed idee, maar zoals de wet nu is uitgewerkt zal er niets veranderen, zegt hij. 'Ten eerste is de aansprakelijkheid veel te beperkt opgevat. Ze geldt alleen voor toekomstige loonschulden. Als een werknemer dus twee jaar lang bij een werkgever veel te weinig werd betaald, er een controle van de inspectie volgt en de werkgever wordt terechtgewezen, dan moeten niet de loonschulden uit het verleden uitbetaald worden maar alleen de loonschulden die gemaakt zullen worden in de toekomst.'Door bouwbedrijven twee weken van te voren te waarschuwen, wordt de opdrachtgever volledig uit de wind gezet en kan de onderaannemer gemakkelijk elders gaan werken, stelt Buelens. 'De economische wetgeving laat toe gemakkelijk failliet te gaan en van naam te veranderen. Hier zou dringend iets aan moeten veranderen.' (HC/LD/PL)Het volledige artikel over de nieuwe wet tegen koppelbazerij, met de getuigenis van drie gedupeerden en reacties uit de bouwsector, vindt u deze week in Knack.