Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie had geadviseerd om de vrijspraak van een van de vervolgde artsen, Joris Van Hove, te verbreken omdat die onvoldoende gemotiveerd zou zijn. Het Hof van Cassatie besliste dat er een nieuw proces moet komen voor Van Hove, voor een burgerlijke rechtbank in Oost-Vlaanderen. Voor de twee andere artsen die ook vrijgesproken waren, komt er geen nieuw proces.

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen betrokken in de euthanasie moesten verschijnen voor het hof van assisen. Joris Van Hove gaf Tine Nys de dodelijke inspuiting en moest zich verantwoorden als uitvoerende arts.

De zaak startte nadat één van de zussen van de vrouw klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. Het gerecht onderzocht de zaak maar de procureur des Konings in Dendermonde vorderde de buitenvervolgingstelling. De raadkamer in Dendermonde oordeelde in 2016 om de artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep. Het parket-generaal vroeg daarna ook de verwijzing voor vergiftiging van Tine Nys en de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot uiteindelijk eind 2018 om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging. Het was de eerste keer dat artsen zich daarvoor moesten verantwoorden sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet in 2002.

Het Gentse hof van assisen had in de nacht van 30 op 31 januari de drie artsen vrijgesproken. Het openbaar ministerie besliste om geen eis tot cassatie in te stellen, wat betekent dat de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen niet meer ongedaan kon gemaakt worden.

De burgerlijke partij, de familie van Tine Nys, had wel cassatieberoep aangetekend. Joris Van Cauter, de advocaat van de familie, reageert tevreden op de beslissing van het Hof van Cassatie. 'Het proces moet voor de uitvoerende arts overgedaan worden voor een burgerlijke rechtbank in Oost-Vlaanderen. De beroepsrechters zullen zich moeten uitspreken of de euthanasie conform de wet is gebeurd. Dat is wat wij altijd gewild hebben, maar dat is door de wetgever anders uitgedraaid.' Door een wetswijziging kwam de zaak voor het hof van assisen en niet voor de correctionele rechtbank.

Het proces voor de burgerlijke rechtbank in Oost-Vlaanderen moet dus uitmaken of de uitvoerende arts burgerrechtelijk verantwoordelijk kan gesteld worden en veroordeeld moet worden tot het betalen van een schadevergoeding. Het Hof van Cassatie vermeldt niet of het proces in Gent, Dendermonde of Oudenaarde gevoerd moet worden, maar de feiten gebeurden in Sint-Niklaas in het rechtsgebied van Dendermonde.

'Het hof van assisen concretiseert niet waarom er twijfel is'

'Het hof van assisen concretiseert niet waarom er twijfel is en laat aldus na de voornaamste redenen te vermelden waarom de telastleggingen niet bewezen worden verklaard.' Dat stelt het Hof van Cassatie in de motivering waarom de vrijspraak voor de uitvoerende arts, op basis van twijfel, verbroken werd op burgerrechtelijk gebied.

Het Hof van Cassatie besliste dat er een nieuw proces moet komen voor Van Hove, voor een burgerlijke rechtbank in Oost-Vlaanderen. Voor de twee andere artsen die ook vrijgesproken waren, komt er geen nieuw proces.

Het Gentse hof van assisen had in de nacht van 30 op 31 januari de drie artsen vrijgesproken. Het openbaar ministerie besliste om geen eis tot cassatie in te stellen, wat betekent dat de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen niet meer ongedaan kon gemaakt worden.

Het arrest van het hof van assisen was kort wat betreft Van Hove. 'Bij de toetsing van de voorwaarden en procedures zoals bepaald in de euthanasiewet besluit het hof dat er redelijke twijfel bestaat in hoofde van (naam van de uitvoerende arts, nvdr.). Het gevoerde onderzoek laat niet toe met de in de wet vereiste zekerheid vast te stellen of er op de door de wet vereiste voorwaarden en procedures inbreuken werden begaan. Twijfel speelt in het voordeel van de beschuldigde', stelde het hof van assisen.

Het Hof van Cassatie oordeelt dat die motivering niet volstaat. 'Met die motieven, zelfs samengelezen met de akte van beschuldiging en de in het arrest met betrekking tot de schuldbeoordeling van de verweerders 2 en 3 (de andere artsen, nvdr.) opgegeven motieven, vermeldt het hof van assisen niet de voornaamste redenen die de jury hebben overtuigd van de onschuld van de verweerder 1 (Van Hove, nvdr.) en die de eisers in staat moeten stellen om deze beslissing te begrijpen. De beslissing (..) zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de tegen de verweerder 1 (Van Hove, nvdr.) gerichte burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers, is dan ook niet naar recht verantwoord.'

Van Hove: 'Ik maak me er niet druk om. Ik heb niets verkeerds gedaan'

'Ik maak me er niet druk om. Ik heb niets verkeerds gedaan en ik ben ervan overtuigd dat ik opnieuw gelijk zal krijgen. Nu is het enkel een financieel aspect, ik riskeer geen levenslange gevangenisstraf meer.' Dat zegt Joris Van Hove, de arts die de euthanasie bij Tine Nys uitvoerde en door het arrest van het Hof van Cassatie voor de burgerlijke rechtbank moet verschijnen.

Het Hof van Cassatie besliste dat er een nieuw proces moet komen voor Van Hove, voor een burgerlijke rechtbank in Oost-Vlaanderen. Voor de twee andere artsen die ook vrijgesproken waren door het hof van assisen, komt er geen nieuw proces. Van Hove is niet verbaasd door de uitspraak van het Hof van Cassatie. 'Het was een beetje te verwachten omdat de advocaat-generaal een advies had gegeven voor een nieuw proces, en dat wordt meestal gevolgd. Ik ga de zaak met vol vertrouwen tegemoet. Ik heb goede advocaten en die zullen me opnieuw bijstaan. Ik maak me er niet druk om. Ik heb niets verkeerds gedaan en ik ben ervan overtuigd dat ik opnieuw gelijk zal krijgen. Nu is het enkel een financieel aspect, ik riskeer geen levenslange gevangenisstraf meer. Ik voel me niet verantwoordelijk.'

Van Hove blijft intussen aan de slag als huisarts. Hij werd in 2017 definitief veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid van patiënten, maar de Orde der artsen startte pas een tuchtonderzoek op na een melding door het openbaar ministerie naar aanleiding van het euthanasieproces. 'Ik heb niets meer vernomen van de Orde der artsen. Ik ben op dit moment aan het werk en heb geen bijkomende stress voor een nieuw proces. Over de andere zaak (de zedenzaak, nvdr.) heb ik niets meer te zeggen.'

Het nieuwe proces van Van Hove zal vermoedelijk begin volgend jaar ingeleid kunnen worden voor de burgerlijke rechtbank, maar als er uitgebreid geconcludeerd wordt, kan de zaak nog lang aanslepen.

Advocaat psychiater Lieve Thienpont: 'Nachtmerrie van tien jaar eindelijk afgelopen'

'Dokter Thienpont is zeer tevreden dat die nachtmerrie van tien jaar eindelijk voor haar volledig afgelopen is.' Dat zegt Jef Vermassen, de advocaat van psychiater Lieve Thienpont. De vrouw werd vrijgesproken door het hof van assisen en is door het arrest van het Hof van Cassatie ook op burgerlijk gebied buiten schot.

Het Hof van Cassatie besliste dat er een nieuw proces moet komen voor Van Hove, maar niet voor de twee andere artsen die ook vrijgesproken waren door het hof van assisen. 'We zijn tevreden dat het Hof van Cassatie het standpunt van de advocaat-generaal gevolgd is, dat er namelijk voor mijn cliënt geen nieuw proces moest komen. Dokter Thienpont is zeer tevreden dat die nachtmerrie van tien jaar eindelijk voor haar volledig afgelopen is. Ze was al definitief strafrechtelijk vrijgesproken, maar nu is dat ook zo op burgerlijk gebied', zegt Vermassen. In tegenstelling tot het arrest voor Van Hove, was de vrijspraak van de psychiater wel uitgebreid gemotiveerd.

'Het arrest van vrijspraak was voor mijn cliënt uitvoerig gemotiveerd. Die motivering was stevig, en dat was voor ons een groot voordeel. Het Hof van Cassatie oordeelt dat voor de eerste beschuldigde dat niet zo was, maar dat is mijn probleem niet. Ik blijf me wel afvragen waarom de burgerlijke partij in cassatie gegaan is, want de familie heeft altijd gezegd dat ze geen schadevergoeding wou hebben', stelt Vermassen.

Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie had geadviseerd om de vrijspraak van een van de vervolgde artsen, Joris Van Hove, te verbreken omdat die onvoldoende gemotiveerd zou zijn. Het Hof van Cassatie besliste dat er een nieuw proces moet komen voor Van Hove, voor een burgerlijke rechtbank in Oost-Vlaanderen. Voor de twee andere artsen die ook vrijgesproken waren, komt er geen nieuw proces. De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen betrokken in de euthanasie moesten verschijnen voor het hof van assisen. Joris Van Hove gaf Tine Nys de dodelijke inspuiting en moest zich verantwoorden als uitvoerende arts. De zaak startte nadat één van de zussen van de vrouw klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. Het gerecht onderzocht de zaak maar de procureur des Konings in Dendermonde vorderde de buitenvervolgingstelling. De raadkamer in Dendermonde oordeelde in 2016 om de artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep. Het parket-generaal vroeg daarna ook de verwijzing voor vergiftiging van Tine Nys en de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot uiteindelijk eind 2018 om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging. Het was de eerste keer dat artsen zich daarvoor moesten verantwoorden sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet in 2002. Het Gentse hof van assisen had in de nacht van 30 op 31 januari de drie artsen vrijgesproken. Het openbaar ministerie besliste om geen eis tot cassatie in te stellen, wat betekent dat de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen niet meer ongedaan kon gemaakt worden. De burgerlijke partij, de familie van Tine Nys, had wel cassatieberoep aangetekend. Joris Van Cauter, de advocaat van de familie, reageert tevreden op de beslissing van het Hof van Cassatie. 'Het proces moet voor de uitvoerende arts overgedaan worden voor een burgerlijke rechtbank in Oost-Vlaanderen. De beroepsrechters zullen zich moeten uitspreken of de euthanasie conform de wet is gebeurd. Dat is wat wij altijd gewild hebben, maar dat is door de wetgever anders uitgedraaid.' Door een wetswijziging kwam de zaak voor het hof van assisen en niet voor de correctionele rechtbank. Het proces voor de burgerlijke rechtbank in Oost-Vlaanderen moet dus uitmaken of de uitvoerende arts burgerrechtelijk verantwoordelijk kan gesteld worden en veroordeeld moet worden tot het betalen van een schadevergoeding. Het Hof van Cassatie vermeldt niet of het proces in Gent, Dendermonde of Oudenaarde gevoerd moet worden, maar de feiten gebeurden in Sint-Niklaas in het rechtsgebied van Dendermonde. 'Het hof van assisen concretiseert niet waarom er twijfel is en laat aldus na de voornaamste redenen te vermelden waarom de telastleggingen niet bewezen worden verklaard.' Dat stelt het Hof van Cassatie in de motivering waarom de vrijspraak voor de uitvoerende arts, op basis van twijfel, verbroken werd op burgerrechtelijk gebied.Het Hof van Cassatie besliste dat er een nieuw proces moet komen voor Van Hove, voor een burgerlijke rechtbank in Oost-Vlaanderen. Voor de twee andere artsen die ook vrijgesproken waren, komt er geen nieuw proces.Het Gentse hof van assisen had in de nacht van 30 op 31 januari de drie artsen vrijgesproken. Het openbaar ministerie besliste om geen eis tot cassatie in te stellen, wat betekent dat de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen niet meer ongedaan kon gemaakt worden. Het arrest van het hof van assisen was kort wat betreft Van Hove. 'Bij de toetsing van de voorwaarden en procedures zoals bepaald in de euthanasiewet besluit het hof dat er redelijke twijfel bestaat in hoofde van (naam van de uitvoerende arts, nvdr.). Het gevoerde onderzoek laat niet toe met de in de wet vereiste zekerheid vast te stellen of er op de door de wet vereiste voorwaarden en procedures inbreuken werden begaan. Twijfel speelt in het voordeel van de beschuldigde', stelde het hof van assisen. Het Hof van Cassatie oordeelt dat die motivering niet volstaat. 'Met die motieven, zelfs samengelezen met de akte van beschuldiging en de in het arrest met betrekking tot de schuldbeoordeling van de verweerders 2 en 3 (de andere artsen, nvdr.) opgegeven motieven, vermeldt het hof van assisen niet de voornaamste redenen die de jury hebben overtuigd van de onschuld van de verweerder 1 (Van Hove, nvdr.) en die de eisers in staat moeten stellen om deze beslissing te begrijpen. De beslissing (..) zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de tegen de verweerder 1 (Van Hove, nvdr.) gerichte burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers, is dan ook niet naar recht verantwoord.' 'Ik maak me er niet druk om. Ik heb niets verkeerds gedaan en ik ben ervan overtuigd dat ik opnieuw gelijk zal krijgen. Nu is het enkel een financieel aspect, ik riskeer geen levenslange gevangenisstraf meer.' Dat zegt Joris Van Hove, de arts die de euthanasie bij Tine Nys uitvoerde en door het arrest van het Hof van Cassatie voor de burgerlijke rechtbank moet verschijnen.Het Hof van Cassatie besliste dat er een nieuw proces moet komen voor Van Hove, voor een burgerlijke rechtbank in Oost-Vlaanderen. Voor de twee andere artsen die ook vrijgesproken waren door het hof van assisen, komt er geen nieuw proces. Van Hove is niet verbaasd door de uitspraak van het Hof van Cassatie. 'Het was een beetje te verwachten omdat de advocaat-generaal een advies had gegeven voor een nieuw proces, en dat wordt meestal gevolgd. Ik ga de zaak met vol vertrouwen tegemoet. Ik heb goede advocaten en die zullen me opnieuw bijstaan. Ik maak me er niet druk om. Ik heb niets verkeerds gedaan en ik ben ervan overtuigd dat ik opnieuw gelijk zal krijgen. Nu is het enkel een financieel aspect, ik riskeer geen levenslange gevangenisstraf meer. Ik voel me niet verantwoordelijk.' Van Hove blijft intussen aan de slag als huisarts. Hij werd in 2017 definitief veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid van patiënten, maar de Orde der artsen startte pas een tuchtonderzoek op na een melding door het openbaar ministerie naar aanleiding van het euthanasieproces. 'Ik heb niets meer vernomen van de Orde der artsen. Ik ben op dit moment aan het werk en heb geen bijkomende stress voor een nieuw proces. Over de andere zaak (de zedenzaak, nvdr.) heb ik niets meer te zeggen.' Het nieuwe proces van Van Hove zal vermoedelijk begin volgend jaar ingeleid kunnen worden voor de burgerlijke rechtbank, maar als er uitgebreid geconcludeerd wordt, kan de zaak nog lang aanslepen. 'Dokter Thienpont is zeer tevreden dat die nachtmerrie van tien jaar eindelijk voor haar volledig afgelopen is.' Dat zegt Jef Vermassen, de advocaat van psychiater Lieve Thienpont. De vrouw werd vrijgesproken door het hof van assisen en is door het arrest van het Hof van Cassatie ook op burgerlijk gebied buiten schot.Het Hof van Cassatie besliste dat er een nieuw proces moet komen voor Van Hove, maar niet voor de twee andere artsen die ook vrijgesproken waren door het hof van assisen. 'We zijn tevreden dat het Hof van Cassatie het standpunt van de advocaat-generaal gevolgd is, dat er namelijk voor mijn cliënt geen nieuw proces moest komen. Dokter Thienpont is zeer tevreden dat die nachtmerrie van tien jaar eindelijk voor haar volledig afgelopen is. Ze was al definitief strafrechtelijk vrijgesproken, maar nu is dat ook zo op burgerlijk gebied', zegt Vermassen. In tegenstelling tot het arrest voor Van Hove, was de vrijspraak van de psychiater wel uitgebreid gemotiveerd. 'Het arrest van vrijspraak was voor mijn cliënt uitvoerig gemotiveerd. Die motivering was stevig, en dat was voor ons een groot voordeel. Het Hof van Cassatie oordeelt dat voor de eerste beschuldigde dat niet zo was, maar dat is mijn probleem niet. Ik blijf me wel afvragen waarom de burgerlijke partij in cassatie gegaan is, want de familie heeft altijd gezegd dat ze geen schadevergoeding wou hebben', stelt Vermassen.