Nawal Farih (CD&V) over haar partij: ‘De next generation is aan het opkomen’

Tex Van berlaer
Tex Van berlaer Journalist Knack

‘Er zijn weinig partijen waar er zo veel diversiteit is onder de jongeren’, zegt CD&V-Kamerlid Nawal Farih.

Zaterdag begint een nieuw hoofdstuk voor de CD&V. Op de familiedag in Plopsaland zal Sammy Mahdi gekroond worden tot partijvoorzitter. Met het vertrek van huidig voorzitter Joachim Coens en de geplaagde ex-minister van Welzijn Wouter Beke hoopt de partij assertiever uit de hoek te komen. De huidige peilingen, waarin de CD&V rond de dramatische grens van 10 procent schommelt, mogen niet bewaarheid worden bij de verkiezingen van 2024. Doordat Mahdi zijn post als staatssecretaris voor Asiel en Migratie verlaat, wil de partij op dat – electoraal interessante – departement een nieuw gezicht lanceren. Een van de kanshebbers is Kamerlid Nawal Farih.

U wordt ook genoemd als mogelijke nieuwe fractieleider, ter vervanging van Servais Verherstraeten. Hebt u een voorkeur?

Nawal Farih:(zonder aarzelen) Nee. De partij bekijkt zelf waar ik het best kan functioneren. Is dat als parlementslid, fractievoorzitter of staatssecretaris, het etiket maakt niet uit. Het belangrijkste is dat ik voor de bevolking kan werken.

De partij verwacht in ieder geval veel van u. Is dat vleiend voor een 34-jarige politica met amper drie jaar ervaring in de Kamer?

Farih: Dat is altijd fijn om te horen, maar politiek is soms gewoonweg een kwestie van de juiste plaats, het juiste moment en het geschikte profiel. Wij zijn een partij in transitie. Jarenlang hadden we vaste kopstukken, nu is de next generation aan het opkomen. Er zijn weinig partijen waar er zo veel diversiteit is onder de jongeren, zowel qua stad versus platteland, als qua multiculturaliteit.

Denkt u dat enkele personeelswissels volstaan om het tij te keren?

Farih: Nee. We hebben nog een lang traject te gaan om opnieuw dé gemeenschapspartij te worden. Het gaat niet alleen om nieuwe profielen, maar we moeten ook de inhoud weer op tafel leggen en die op een scherpe manier vertalen. We zijn nog steeds een bestuurspartij, maar we hebben een verstaanbare taal nodig.

Het gaat altijd over die communicatie, maar scheelt er niet eerder iets aan de fond van de partij? Het midden verkoopt niet.

Farih: Daar ben ik het niet mee eens. Meerdere studies tonen aan dat mensen zichzelf in het centrum positioneren. Het centrum mag gewoon niet te wazig zijn. Het centrum is een plek die een houvast moet bieden. Het mag niet alle kanten uitgaan, maar moet gebaseerd zijn op iets standvastigs met duidelijke lijnen.

Wat moeten we ons daarbij voorstellen? En is de band met links niet doorgeknipt? Maandag manifesteerde het ACV nog tegen de loonnormwet van de regering.

Farih: Onze banden met de vakvereniging blijven goed. Maar ook het land zit in een transitie. Via asymmetrisch beleid op de arbeidsmarkt moeten de regio’s zelf hun klemtonen kunnen leggen. In Wallonië en Brussel zijn er veel langdurig zieken, in Vlaanderen zien we veel uitdagingen rond arbeidskrapte. Daarom moet er beleid op maat zijn. Wij hebben daarover ook wetsvoorstellen op tafel gelegd.

De Vivaldi-regering zou ook werk maken van ‘een meer homogene bevoegdheidsverdeling’ van de gezondheidszorg richting de ‘gefedereerde entiteiten’, lees: Vlaanderen. Komt daar nog iets van in huis?

Farih: Wij blijven uitkijken naar meer regionalisering. In coronatijden zagen we dat de regio’s efficiënt werk hebben geleverd. Kijk maar naar de vaccinatie-uitrol van Wouter Beke. Ik hoop dat we vooral de efficiëntie vooropstellen, en de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt brengen. Bovendien werken we in Vlaanderen met veel zorgnetwerken. Zij hebben nog steeds geen financieringslink met het RIZIV. En dat terwijl we in Vlaanderen, gezien onze demografie, specifieke noden hebben.

PS-voorzitter Paul Magnette zei afgelopen weekend opnieuw dat een zevende staatshervorming niet aan de orde is.

Farih: Nogmaals, voor ons is een staatshervorming geen doel op zich, maar ze moet passen binnen een efficiënte overheid. Voor ons is het duidelijk dat die het best bereikt wordt door het zwaartepunt naar de deelstaten te verschuiven.

Wie het ook wordt, de opvolger van Mahdi dreigt chaos te erven. Hij krijgt de opvangcrisis maar niet onder controle. Asielzoekers krijgen de rechten niet waar ze aanspraak op maken, de veroordelingen voor de Belgische staat stapelen zich op.

Farih: Dat is nooit een makkelijk departement geweest, maar Sammy heeft wel degelijk grote stappen gezet. Hij laat Asiel en Migratie in goede staat achter.

Waarom ligt het zo moeilijk om asielzoekers zonder onderdak een hotelverblijf aan te bieden, zoals Groen vraagt?

Farih: Als bestuurspartij pleiten wij altijd voor structurele oplossingen, en een hotelverblijf is niet structureel. Het voorstel van Groen klinkt dus mooi, maar het lost de problemen niet op.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content