Dat is de opvallende uitkomst van een studie van de Nationale Bank. Een gevolg is dat de Belgische uitvoer nog altijd trager groeit dan die van de buurlanden en dat onze bedrijven aan concurrentiekracht inboeten.

Nochtans was het de bedoeling van de regering-Michel om de concurrentiekracht van ondernemingen te herstellen. Daarom nam ze maatregelen om de lonen te matigen. Na de indexsprong van 2015 verlaagde ze vanaf 2016 de sociale bijdragen voor werkgevers. Daardoor stegen de loonkosten de jongste jaren trager dan in de buurlanden en is de sinds 1996 opgebouwde loonkostenhandicap tegenover Nederland, Duitsland en Frankrijk weggewerkt.

Toch verloor België volgens de Nationale Bank in de periode 2015-2018 veel meer marktaandeel dan onze buurlanden. Nederland won marktaandeel, Duitsland en Frankrijk konden het verlies beperken. Dat komt omdat de Belgische bedrijven ervoor kozen hun winstmarge op te krikken en slechts een deel van de loonkostenmatiging om te zetten in lagere prijzen.

Uit cijfers blijkt dat Belgische bedrijven vooral in 2015 en 2016 hun winstmarges optrokken. Wellicht niet toevallig gebeurde de verhoging van de marges net dan, want de regeringsmaatregelen hadden toen de grootste impact en gaven ondernemingen de nodige ruimte. Sinds 2016 zijn de marges van de Belgische ondernemingen duidelijk hoger dan het gemiddelde voor de eurozone.

Dat is de opvallende uitkomst van een studie van de Nationale Bank. Een gevolg is dat de Belgische uitvoer nog altijd trager groeit dan die van de buurlanden en dat onze bedrijven aan concurrentiekracht inboeten. Nochtans was het de bedoeling van de regering-Michel om de concurrentiekracht van ondernemingen te herstellen. Daarom nam ze maatregelen om de lonen te matigen. Na de indexsprong van 2015 verlaagde ze vanaf 2016 de sociale bijdragen voor werkgevers. Daardoor stegen de loonkosten de jongste jaren trager dan in de buurlanden en is de sinds 1996 opgebouwde loonkostenhandicap tegenover Nederland, Duitsland en Frankrijk weggewerkt. Toch verloor België volgens de Nationale Bank in de periode 2015-2018 veel meer marktaandeel dan onze buurlanden. Nederland won marktaandeel, Duitsland en Frankrijk konden het verlies beperken. Dat komt omdat de Belgische bedrijven ervoor kozen hun winstmarge op te krikken en slechts een deel van de loonkostenmatiging om te zetten in lagere prijzen. Uit cijfers blijkt dat Belgische bedrijven vooral in 2015 en 2016 hun winstmarges optrokken. Wellicht niet toevallig gebeurde de verhoging van de marges net dan, want de regeringsmaatregelen hadden toen de grootste impact en gaven ondernemingen de nodige ruimte. Sinds 2016 zijn de marges van de Belgische ondernemingen duidelijk hoger dan het gemiddelde voor de eurozone.