Het Hannah Arendt Instituut is een onderzoekscentrum naar diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Het werd in 2019 opgericht, door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) met de stad Mechelen als partner. Het centrum buigt zich over maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en sociaaleconomische en politieke achterstelling. Christope Busch, voormalig directeur van Kazerne Dossin, leidt de instelling.

Maar volgens N-VA houdt het instituut er een gekleurde visie op na. "Het instituut kijkt met zeer vooringenomen blik naar elementen van diversiteit en verengt bewust het debat", zegt Vlaams Parlementslid Nadia Sminate. "Dekolonisering, aanwenden van thuistaal, verboden op sociale media, toxische polarisering, enzovoort. Deze buzzthema's zijn de rode draad in het aandachtsveld van de activiteiten van het instituut. Men tapt telkens opnieuw uit hetzelfde ideologische vaatje met dezelfde soort sprekers. De enige vreemde eend in de bijt was een panelgesprek met mijn voorzitter Bart De Wever, maar om bij vogels te blijven: een zwaluw maakt de lente niet."

Volgens Sminate was het de bedoeling dat het instituut enkel een subsidie van 250.000 euro zou krijgen voor de opstart. Intussen is dat geëvolueerd naar een jaarlijkse subsidie. "In 2024 zal de teller op 1,2 miljoen staan", zegt ze.

N-VA wil dat minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) de subsidiëring stopzet. "De Vlaming had naar aanleiding van Sihame-gate een duidelijke boodschap voor beleidsmakers: wees selectief en gedegen in uw subsidiebeleid. Sommige ministers zijn blijkbaar wat hardhoriger dan anderen, zeker als het een project in de thuisstad betreft", aldus Sminate.

Het Hannah Arendt Instituut is een onderzoekscentrum naar diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Het werd in 2019 opgericht, door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) met de stad Mechelen als partner. Het centrum buigt zich over maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en sociaaleconomische en politieke achterstelling. Christope Busch, voormalig directeur van Kazerne Dossin, leidt de instelling. Maar volgens N-VA houdt het instituut er een gekleurde visie op na. "Het instituut kijkt met zeer vooringenomen blik naar elementen van diversiteit en verengt bewust het debat", zegt Vlaams Parlementslid Nadia Sminate. "Dekolonisering, aanwenden van thuistaal, verboden op sociale media, toxische polarisering, enzovoort. Deze buzzthema's zijn de rode draad in het aandachtsveld van de activiteiten van het instituut. Men tapt telkens opnieuw uit hetzelfde ideologische vaatje met dezelfde soort sprekers. De enige vreemde eend in de bijt was een panelgesprek met mijn voorzitter Bart De Wever, maar om bij vogels te blijven: een zwaluw maakt de lente niet." Volgens Sminate was het de bedoeling dat het instituut enkel een subsidie van 250.000 euro zou krijgen voor de opstart. Intussen is dat geëvolueerd naar een jaarlijkse subsidie. "In 2024 zal de teller op 1,2 miljoen staan", zegt ze. N-VA wil dat minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) de subsidiëring stopzet. "De Vlaming had naar aanleiding van Sihame-gate een duidelijke boodschap voor beleidsmakers: wees selectief en gedegen in uw subsidiebeleid. Sommige ministers zijn blijkbaar wat hardhoriger dan anderen, zeker als het een project in de thuisstad betreft", aldus Sminate.