In tijden van crisis leert men zijn helden kennen. In het onderwijs was dat niet anders. Leerkrachten, begeleiders en directeurs hebben de afgelopen maanden bergen werk verzet. Van de ene dag op de andere werden zij gedwongen om vorm te geven aan een ongezien onderwijsexperiment.

Het is heel zwaar geweest. De verwachtingen rond het afstandsonderwijs waren hooggespannen. De (gezondheids)zorgen voor zichzelf en hun omgeving zorgden voor bijkomende stress. Veel onderwijsmensen tellen af naar de vakantie.

En toch zijn er helden voor wie het nog niet afgelopen is. Terwijl dit uitzonderlijk schooljaar op zijn einde loopt, wordt er volop getimmerd aan een volgende krachttoer. Want deze vakantie openen honderden zomerscholen de deuren in Vlaanderen.

Met de opstart van de zomerscholen voltrekt zich een stille revolutie.

De zomerscholen willen vermijden dat kinderen en jongeren een al te grote zomerterugval zouden kennen. De initiatiefnemers mikken op de leerlingen die tijdens de lockdown moeilijk of niet bereikt werden. Zelden werd de kloof tussen sterkere en kwetsbare leerlingen zo reëel aangevoeld. Wie het thuis moet stellen zonder vlotte internetverbinding of de nodige pedagogische ondersteuning, heeft immers achterstand opgelopen. Dat de projectoproep van de Vlaamse regering een overrompelend succes is, wijst er op dat praktijkmensen de nood als hoog en urgent beschouwen.

It takes a village to raise a child. Dit is zo waar als je kijkt wat er vandaag in stelling wordt gebracht. Duizenden vrijwilligers zullen deze zomer in de bres springen om de leerkloof te helpen dichten. Leerkrachten, experten taalstimulering, maar ook jeugdwerkers, leerkrachten in opleiding, kunstenaars, trainers van sportclubs, buddy's,... Zij vinden elkaar om een kwaliteitsvol aanbod in elkaar te boksen dat leerrijk én ontspannen is.

Met de opstart van de zomerscholen voltrekt zich een stille revolutie. De uitzonderlijke gebeurtenissen en de veerkracht van mensen brengen veel in beweging - par la force des choses. Scholen zetten de deuren op voor meer actieve cultuur- en sportbeleving door samenwerking met academies en sportverenigingen uit de buurt. Jeugdwerkers en begeleiders van de speelpleinwerking zullen in contact komen met de school, en vice versa. Om te kunnen werken in de afgesproken contactbubbels wordt het buurcentrum opengesteld. OKAN-leerkrachten gaan met hun leerlingen op verkenning in een museum dat snakt naar bezoekers.

Het is zoeken naar een goede mix van leren en remediëren, en vakantiepret. Dat laatste sluit het eerste niet uit, wel integendeel. Heel wat bestaande brede schoolprojecten toonden al dat via sport, spel en cultuurbeleving heel wat vooruitgang kan worden geboekt, op vlak van taal en brede competenties die nuttig zijn voor schools leren. Die brede scholen organiseren ook al langer vakantiekampen, die nooit op subsidies vanuit Vlaanderen kunnen rekenen.

In die optiek en vanuit die visie is het trouwens onbegrijpelijk dat kinderen uit de derde kleuterklas niet worden gefinancierd voor zomerscholen vanuit Vlaanderen. Dat heeft geen zin, volgens minister Weyts. Hij wil met de huidige zomerscholen focussen op één of twee vakken, voor het remediëren van leerachterstand. Concentreren op vakken is iets wat niet past bij het kleuteronderwijs, zo haalde hij aan. Maar wat een beperkte visie op leren, op zomerscholen en op kleuteronderwijs schijnt hier uit door! Net voor die jonge kinderen zorgen lange vakanties voor achterstand en doen ze de ongelijkheid toenemen. Net voor hen is spelenderwijs aan taal- en competentieontwikkeling doen in de vakantie cruciaal.

Scholen, lokale besturen en veel andere organisaties nemen hun verantwoordelijkheid. Hulde aan hen! Het is nu aan de Vlaamse regering om dat ook te doen. Dit moet vanuit een brede visie op leren en moet meer zijn dan een eenmalige en bescheiden projectfinanciering. Meer dan applaus. Laat deze waardevolle experimenten en projecten niet opdrogen. Zet onderzoekers aan het werk, verspreid goede praktijken en zorg voor duurzame financiering. Laat de zomerscholen een inspiratiebron zijn voor toekomstgericht onderwijsbeleid: het loopbaanpact, de brede school en inclusief onderwijs. We staan op een moment om samen iets nieuws op te bouwen. Laat deze zomer niet ongezien aan ons voorbijgaan.

In tijden van crisis leert men zijn helden kennen. In het onderwijs was dat niet anders. Leerkrachten, begeleiders en directeurs hebben de afgelopen maanden bergen werk verzet. Van de ene dag op de andere werden zij gedwongen om vorm te geven aan een ongezien onderwijsexperiment.Het is heel zwaar geweest. De verwachtingen rond het afstandsonderwijs waren hooggespannen. De (gezondheids)zorgen voor zichzelf en hun omgeving zorgden voor bijkomende stress. Veel onderwijsmensen tellen af naar de vakantie.En toch zijn er helden voor wie het nog niet afgelopen is. Terwijl dit uitzonderlijk schooljaar op zijn einde loopt, wordt er volop getimmerd aan een volgende krachttoer. Want deze vakantie openen honderden zomerscholen de deuren in Vlaanderen. De zomerscholen willen vermijden dat kinderen en jongeren een al te grote zomerterugval zouden kennen. De initiatiefnemers mikken op de leerlingen die tijdens de lockdown moeilijk of niet bereikt werden. Zelden werd de kloof tussen sterkere en kwetsbare leerlingen zo reëel aangevoeld. Wie het thuis moet stellen zonder vlotte internetverbinding of de nodige pedagogische ondersteuning, heeft immers achterstand opgelopen. Dat de projectoproep van de Vlaamse regering een overrompelend succes is, wijst er op dat praktijkmensen de nood als hoog en urgent beschouwen.It takes a village to raise a child. Dit is zo waar als je kijkt wat er vandaag in stelling wordt gebracht. Duizenden vrijwilligers zullen deze zomer in de bres springen om de leerkloof te helpen dichten. Leerkrachten, experten taalstimulering, maar ook jeugdwerkers, leerkrachten in opleiding, kunstenaars, trainers van sportclubs, buddy's,... Zij vinden elkaar om een kwaliteitsvol aanbod in elkaar te boksen dat leerrijk én ontspannen is. Met de opstart van de zomerscholen voltrekt zich een stille revolutie. De uitzonderlijke gebeurtenissen en de veerkracht van mensen brengen veel in beweging - par la force des choses. Scholen zetten de deuren op voor meer actieve cultuur- en sportbeleving door samenwerking met academies en sportverenigingen uit de buurt. Jeugdwerkers en begeleiders van de speelpleinwerking zullen in contact komen met de school, en vice versa. Om te kunnen werken in de afgesproken contactbubbels wordt het buurcentrum opengesteld. OKAN-leerkrachten gaan met hun leerlingen op verkenning in een museum dat snakt naar bezoekers. Het is zoeken naar een goede mix van leren en remediëren, en vakantiepret. Dat laatste sluit het eerste niet uit, wel integendeel. Heel wat bestaande brede schoolprojecten toonden al dat via sport, spel en cultuurbeleving heel wat vooruitgang kan worden geboekt, op vlak van taal en brede competenties die nuttig zijn voor schools leren. Die brede scholen organiseren ook al langer vakantiekampen, die nooit op subsidies vanuit Vlaanderen kunnen rekenen. In die optiek en vanuit die visie is het trouwens onbegrijpelijk dat kinderen uit de derde kleuterklas niet worden gefinancierd voor zomerscholen vanuit Vlaanderen. Dat heeft geen zin, volgens minister Weyts. Hij wil met de huidige zomerscholen focussen op één of twee vakken, voor het remediëren van leerachterstand. Concentreren op vakken is iets wat niet past bij het kleuteronderwijs, zo haalde hij aan. Maar wat een beperkte visie op leren, op zomerscholen en op kleuteronderwijs schijnt hier uit door! Net voor die jonge kinderen zorgen lange vakanties voor achterstand en doen ze de ongelijkheid toenemen. Net voor hen is spelenderwijs aan taal- en competentieontwikkeling doen in de vakantie cruciaal. Scholen, lokale besturen en veel andere organisaties nemen hun verantwoordelijkheid. Hulde aan hen! Het is nu aan de Vlaamse regering om dat ook te doen. Dit moet vanuit een brede visie op leren en moet meer zijn dan een eenmalige en bescheiden projectfinanciering. Meer dan applaus. Laat deze waardevolle experimenten en projecten niet opdrogen. Zet onderzoekers aan het werk, verspreid goede praktijken en zorg voor duurzame financiering. Laat de zomerscholen een inspiratiebron zijn voor toekomstgericht onderwijsbeleid: het loopbaanpact, de brede school en inclusief onderwijs. We staan op een moment om samen iets nieuws op te bouwen. Laat deze zomer niet ongezien aan ons voorbijgaan.