Professor Hannes grijpt het gefictionaliseerde verhaal over grensoverschrijdend gedrag aan om een volgens haar structureel probleem binnen de universitaire wereld aan te kaarten: vooringenomenheid ten aanzien van vrouwen die niet zelden discriminatie in de hand werkt.
...