Meerdaagse staking op komst bij RTBF

© Belga

Bij de Franstalige openbare omroep RTBF hebben de vakbonden het personeel opgeroepen om van 23 tot 27 september het werk neer te leggen. Ze protesteren hiermee tegen wat ze ‘de verdwijning van het statuut’ noemen. Dat heeft vakbondsman Bernard Gabus van de IRW-CGSP, de Waalse interregionale van ACOD, maandag bevestigd.

De socialistische vakbond hekelt de ‘discriminatie bij de toegang tot de pensioenen’ tussen statutair en contractueel personeel. De personeelsvertegenwoordigers betreuren dat er de voorbije 25 jaar geen vaste benoemingen meer zijn geweest, met alle gevolgen van dien voor het pensioen. Vastbenoemden beschikken immers over een hoger pensioen dan contractuelen. Die laatsten zijn intussen bij de RTBF in de meerderheid.

De kwestie van de statutaire medewerkers bij de openbare omroep is al enige tijd een twistpunt. Zo riepen de vakbonden de directie in 2010 al tot de orde en een jaar later werd een tweede pensioenpijler (een door de werkgever betaald aanvullend pensioen) ingevoerd, die sindsdien verder werd opgewaardeerd. 

Opgeofferde generatie

De socialistische vakbond wijst er echter op dat er ‘een opgeofferde generatie is, die tussen 15 oktober 1995 (datum van de laatste benoemingen, nvdr) en 2011 in dienst is getreden’, en die decennialang niet van deze tweede pijler heeft kunnen genieten. Deze mensen ‘zullen nooit hetzelfde pensioenniveau bereiken’ dan ze zouden hebben gehad indien ze statutaire werknemers waren geweest of gedurende hun hele loopbaan van het aanvullend pensioen hadden kunnen profiteren, aldus Gabus.

Volgens de vakbondsman is de actie in de eerste plaats bedoeld om de aandacht te trekken van de Franstalige minister van Media, Bénédicte Linard. Om een staking te vermijden is een gebaar van de Franse gemeenschapsregering nodig, voegde hij eraan toe. ‘We hebben onze stakingsaanzegging op 26 juni ingediend, wat de minister genoeg tijd gaf om te reageren.’

De modaliteiten van de staking – en van de minimale dienstverlening – moeten nog worden bepaald tijdens een voor maandagnamiddag geplande ondernemingsraad. Een actie voor de regeringszetel van de Franse gemeenschap vrijdag wordt niet uitgesloten.

Partner Content