Een studie van het holebi- en transgendercentrum Çavaria toont aan dat onder Vlaamse jongeren nog steeds een grote angst leeft om uit de kast te komen. Een derde van de ondervraagde scholieren voelt zich onveilig vanwege zijn genderexpressie. Een kwart van de LGBT+-jongeren geeft aan dat ze de afgelopen maand minstens een dag afwezig waren door dat onveiligheidsgevoel.

Zo goed als alle ondervraagde jongeren zeggen dat ze al negatieve opmerkingen hebben gekregen over hun seksuele oriëntatie of genderexpressie. De helft geeft aan dat de leerkrachten daar nooit op ingaan. Tien procent hoort die opmerkingen zelfs van leerkrachten.

Ruim de helft was al slachtoffer van verbaal geweld, een kwart zelfs van fysiek geweld. 43 procent kreeg te maken met seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen of seksuele toespelingen. Acht procent is al eens voor zijn geaardheid in elkaar geslagen. Ook komen op veel scholen holebi- of transgenderthema's zelden aan bod tijdens de lessen.

'We zijn toch geschrokken van de cijfers', zegt Jeroen Borghs van Çavaria. 'Anderzijds zijn er ook een aantal positieve dingen die we halen uit de enquête. Het blijkt dat een school die wel veel aandacht geeft aan holebi- en transgenderthema's en leerkrachten die zich daarvoor inzetten, wel een enorm positief effect hebben op het welzijn van holebi- en transgenderleerlingen.'

Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert verrast. 'We zien dat er al veel veranderd is en veel verbetering is in de scholen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel.'

Zo zit ingaan tegen homofobie al vervat in de eindtermen, maar zijn scholen vrij hoe ze daar in de praktijk gevolg aan geven. 'Voor mij is het echt van belang dat we de resultaten delen met de scholen en dat iedereen voldoende alert is om er ook op toe te zien dat holebi-jongeren zich goed in hun vel kunnen voelen.'

Een studie van het holebi- en transgendercentrum Çavaria toont aan dat onder Vlaamse jongeren nog steeds een grote angst leeft om uit de kast te komen. Een derde van de ondervraagde scholieren voelt zich onveilig vanwege zijn genderexpressie. Een kwart van de LGBT+-jongeren geeft aan dat ze de afgelopen maand minstens een dag afwezig waren door dat onveiligheidsgevoel.Zo goed als alle ondervraagde jongeren zeggen dat ze al negatieve opmerkingen hebben gekregen over hun seksuele oriëntatie of genderexpressie. De helft geeft aan dat de leerkrachten daar nooit op ingaan. Tien procent hoort die opmerkingen zelfs van leerkrachten.Ruim de helft was al slachtoffer van verbaal geweld, een kwart zelfs van fysiek geweld. 43 procent kreeg te maken met seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen of seksuele toespelingen. Acht procent is al eens voor zijn geaardheid in elkaar geslagen. Ook komen op veel scholen holebi- of transgenderthema's zelden aan bod tijdens de lessen. 'We zijn toch geschrokken van de cijfers', zegt Jeroen Borghs van Çavaria. 'Anderzijds zijn er ook een aantal positieve dingen die we halen uit de enquête. Het blijkt dat een school die wel veel aandacht geeft aan holebi- en transgenderthema's en leerkrachten die zich daarvoor inzetten, wel een enorm positief effect hebben op het welzijn van holebi- en transgenderleerlingen.'Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert verrast. 'We zien dat er al veel veranderd is en veel verbetering is in de scholen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel.'Zo zit ingaan tegen homofobie al vervat in de eindtermen, maar zijn scholen vrij hoe ze daar in de praktijk gevolg aan geven. 'Voor mij is het echt van belang dat we de resultaten delen met de scholen en dat iedereen voldoende alert is om er ook op toe te zien dat holebi-jongeren zich goed in hun vel kunnen voelen.'