Meer aanvragen, maar minder mensen geregulariseerd op humanitaire basis in 2021

Honderden sans-papiers in de Brusselse Begijnhofkerk en op de campussen van de VUB en ULB zijn in hongerstaking in 2021. © Belga Image

Vorig jaar zijn er in ons land  2.265 mensen geregulariseerd voor humanitaire redenen. Dat zijn er 35 procent minder dan in 2020, terwijl het aantal aanvragen voor humanitaire regularisatie de voorbije jaren steeg. Dat blijkt uit het jaarverslag van Myria, het Federaal Migratiecentrum.


Myria brengt zijn jaarverslag ‘Migratie in cijfers en in rechten 2022’ uit in thematische katernen. Eerder verscheen al ‘Bevolking en bewegingen’ en maandag is dat ‘Humanitaire en medische regularisatie’. In 2021 zijn 2.265 personen geregulariseerd, een daling van 35 procent tegenover het jaar voordien. Voor het eerst daalt dat cijfers sinds een constante stijging sinds 2016.

In 2016 ging het nog om 931 humanitaire regularisaties, tegenover 3.508 in 2020. Verder kregen vorig jaar 2.269 personen een negatieve beslissing over hun regularisatieaanvraag, ofwel 8 procent minder dan in 2020. Het aandeel geregulariseerde personen daalt daarmee tot 50 procent.

Dat aandeel wordt berekend door het aantal tot verblijf gemachtigde personen te delen door het totale aantal tot verblijf gemachtigde personen en personen aan wie het verblijf werd geweigerd. Een cijfer boven de 50 procent betekent dat er meer geregulariseerde personen zijn dan personen aan wie het verblijf werd geweigerd. Dat aandeel was sinds 2016 continu gestegen, tot 63 procent in 2019.

Naast humanitaire regularisatie bestaat er ook een rechtsgrond voor medische regularisatie. Bij die procedure wordt uitzonderlijk een verblijfsstatuut toegekend aan mensen die levensbedreigend ziek zijn of aan ernstig zieke mensen die geen toegang hebben tot een adequate behandeling in het land van herkomst. In 2021 kregen 193 personen een verblijf om medische redenen, het laagste aantal ooit.

Partner Content