Mogen onze universiteiten en hogescholen straks de helft van de vakken in de bacheloropleidingen in een andere taal dan het Nederlands aanbieden? Een voorontwerp van decreet waarin wordt voorgesteld om het maximale aantal 'anderstalige' uren ook voor de bachelors op te trekken van 18 naar 50 procent zou nog deze maand besproken worden door de Vlaamse regering.
...

Mogen onze universiteiten en hogescholen straks de helft van de vakken in de bacheloropleidingen in een andere taal dan het Nederlands aanbieden? Een voorontwerp van decreet waarin wordt voorgesteld om het maximale aantal 'anderstalige' uren ook voor de bachelors op te trekken van 18 naar 50 procent zou nog deze maand besproken worden door de Vlaamse regering. Het voorstel krijgt de steun van rector Luc Sels van de KU Leuven, maar stuit ook op felle kritiek. Volgens tegenstanders zou het decreet de deur wagenwijd openzetten voor de verdere verengelsing van het hoger onderwijs. Een gevaarlijke tendens, zo wordt betoogd in een zopas verspreid pamflet uit Vlaams-nationalistische hoek. 'Een volk dat zijn taal verliest, verliest zijn identiteit en kwijnt langzaam weg.' Dat net onder 'een minister van Onderwijs van Vlaams-nationale signatuur' (Ben Weyts, nvdr) het Nederlands als onderwijstaal aan belang zou inboeten, wordt in de tekst 'onaanvaardbaar' genoemd. Opmerkelijk: het pamflet werd, behalve door Matthias Storme, lid van het N-VA-partijbestuur, ook ondertekend door de Vlaamse Volksbeweging (VVB), de vereniging die eind vorige eeuw nog werd geleid door huidig N-VA-fractieleider Peter De Roover. In een telefonisch gesprek zegt huidig VVB-voorzitter Hugo Maes dat hij niet uit is op een confrontatie met de onderwijsminister. 'Onze tekst is geen oorlogsverklaring', zegt Maes. 'Maar het zou uiteraard wel onbegrijpelijk zijn mocht uitgerekend een minister van een partij die taal en identiteit verdedigt voor een dergelijk decreet verantwoordelijk zijn.' Maes twijfelt er niet aan. Minder uren Nederlands in het hoger onderwijs betekent in essentie verdere 'verengelsing'. 'Verdedigers van dit decreet, zoals rector Luc Sels, hebben het altijd weer over internationalisering. Daar zijn wij uiteraard niet tegen. Het punt is dat de term 'internationalisering' maskeert waar het eigenlijk over gaat. Het gaat niet over meer vakken in het Frans of het Duits. Het gaat alleen maar over Engels. En er moet vooral meer in het Engels worden gedoceerd omwille van de centen. De universiteiten en hogescholen proberen op die manier zo veel mogelijk studenten aan te trekken, en zo meer inkomsten te genereren.' Een verregaande verengelsing van het hoger onderwijs zou volgens Maes het einde betekenen van het Nederlands als wetenschappelijke taal. 'Uiteindelijk zou het Nederlands enkel nog blijven leven in de vorm van toogpraat of in de folklore.' Of het veelbesproken voorontwerp straks in die vorm in een decreet wordt gegoten, lijkt allerminst zeker. Minister Weyts laat bij monde van zijn woordvoerder weten dat hij een fervent voorvechter is van het Nederlands als taal in het hoger onderwijs. Het voorontwerp zou deze maand nog besproken worden door de Vlaamse regering. 'Wij zullen zien waar we dan eindigen. Ondertussen mag u wel noteren dat de minister liever op het eindresultaat dan op een nog te bespreken voorontwerp wil worden beoordeeld.'