'Vanaf mijn eerste dag als minister heb ik gesteld dat klimaat een zaak is van ons allemaal. Samenwerking en dialoog zijn de enige manieren om tot oplossingen te komen. Er zijn tegenstellingen, maar die moeten we overstijgen als we echt stappen vooruit willen zetten', aldus Van den Heuvel, die de kennis uit verschillende hoeken wil samenbrengen. 'Ik wil echt luisteren en in dialoog gaan met alle belanghebbenden in het klimaatdebat: middenveld, natuurverenigingen, ondernemers, experts, klimaatbetogers, ....'

'De idee van een klimaatintendant verwelkom ik als mogelijke piste, maar ik wil ook nog andere pistes onderzoeken. Ik denk bijvoorbeeld aan een expertenpanel dat een opvolging doet van welke concrete klimaatmaatregelen (kunnen) werken en ons signaleert op welke beleidsdomeinen we een tandje moeten bijsteken. Politici blijven de eindverantwoordelijken voor een daadkrachtig klimaatbeleid. Dat bereiken we onder de vorm van een klimaatpact, door samen te werken over de verschillende beleidsniveaus: lokaal, Vlaams, federaal en Europees', zegt de minister.

Hij wil bekijken wat het meest efficiënte middel is om mee aan de slag te gaan. 'Dat zou ik voor de verkiezingen nog willen doen. We hebben niet veel tijd, ik wil er vaart in brengen.'

'Wat we nodig hebben is een regering die knopen doorhakt.'

Bruno Tobback, SP.A

Vlaams Parlementslid Bruno Tobback van oppositiepartij SP.A wees in De Zevende Dag in de eerste plaats naar de Vlaamse regering. 'De vraag is vooral: wat doe je met die intendant? Ik ben voor alles wat de zaak vooruit kan brengen, maar ik ben minder optimistisch. We hebben een consensus over wat we willen bereiken. Wat we nodig hebben is een regering die knopen doorhakt.'

Ook Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten steunt het idee van een klimaatintendant. Dat verklaarde ze zondag in De Zevende Dag (één).

Voor de Open VLD-voorzitter kan een intendant heel nuttig zijn: 'Het is belangrijk om iedereen mee te krijgen in dit verhaal. We moeten burgers, bedrijven, overheden, universiteiten, experten en financiers rond één tafel brengen, en best wel concreet werken'. Een intendant aanstellen lijkt haar een goed idee: 'We staan hier zeker voor open'.

Maar Rutten denkt wel dat het moeilijk zal worden om de vacature nog voor de verkiezingen op te starten.

'Vanaf mijn eerste dag als minister heb ik gesteld dat klimaat een zaak is van ons allemaal. Samenwerking en dialoog zijn de enige manieren om tot oplossingen te komen. Er zijn tegenstellingen, maar die moeten we overstijgen als we echt stappen vooruit willen zetten', aldus Van den Heuvel, die de kennis uit verschillende hoeken wil samenbrengen. 'Ik wil echt luisteren en in dialoog gaan met alle belanghebbenden in het klimaatdebat: middenveld, natuurverenigingen, ondernemers, experts, klimaatbetogers, ....''De idee van een klimaatintendant verwelkom ik als mogelijke piste, maar ik wil ook nog andere pistes onderzoeken. Ik denk bijvoorbeeld aan een expertenpanel dat een opvolging doet van welke concrete klimaatmaatregelen (kunnen) werken en ons signaleert op welke beleidsdomeinen we een tandje moeten bijsteken. Politici blijven de eindverantwoordelijken voor een daadkrachtig klimaatbeleid. Dat bereiken we onder de vorm van een klimaatpact, door samen te werken over de verschillende beleidsniveaus: lokaal, Vlaams, federaal en Europees', zegt de minister. Hij wil bekijken wat het meest efficiënte middel is om mee aan de slag te gaan. 'Dat zou ik voor de verkiezingen nog willen doen. We hebben niet veel tijd, ik wil er vaart in brengen.' Vlaams Parlementslid Bruno Tobback van oppositiepartij SP.A wees in De Zevende Dag in de eerste plaats naar de Vlaamse regering. 'De vraag is vooral: wat doe je met die intendant? Ik ben voor alles wat de zaak vooruit kan brengen, maar ik ben minder optimistisch. We hebben een consensus over wat we willen bereiken. Wat we nodig hebben is een regering die knopen doorhakt.'Ook Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten steunt het idee van een klimaatintendant. Dat verklaarde ze zondag in De Zevende Dag (één).Voor de Open VLD-voorzitter kan een intendant heel nuttig zijn: 'Het is belangrijk om iedereen mee te krijgen in dit verhaal. We moeten burgers, bedrijven, overheden, universiteiten, experten en financiers rond één tafel brengen, en best wel concreet werken'. Een intendant aanstellen lijkt haar een goed idee: 'We staan hier zeker voor open'.Maar Rutten denkt wel dat het moeilijk zal worden om de vacature nog voor de verkiezingen op te starten.