Wie genderfluïde is, kan voortaan meermaals van geslacht of van voornaam veranderen

© Getty Images

De Kamer zet het licht op groen voor onbeperkte geslachtsaanpassingen voor genderfluïde personen.

Het wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Marie-Colline Leroy (Ecolo) komt tegemoet aan kritiek van het Grondwettelijk Hof, dat delen van de Transgenderwet uit 2017 vernietigde.

De rechters maakten bezwaar tegen de ‘principiële onherroepelijkheid’ van een aanpassing van de geslachtsregistratie en de voornaam. 

Dat element uit de wet druiste volgens het Hof in tegen het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van personen met een veranderende genderidentiteit. Mensen die voor de tweede keer hun geslachtsregistratie of voornaam wilden aanpassen, moesten immers naar de familierechtbank stappen voor een omslachtige procedure. Na een tweede aanpassing kon het zelfs helemaal niet meer. 

De nieuwe wettekst schrapt de principiële onherroepelijkheid. Voortaan zal iemand dus meerdere keren van geslacht of voornaam kunnen veranderen. Ook wordt de procedure voor de familierechtbank afgeschaft.

Een aanpassing van de geslachtsregistratie of voornaam zal voortaan steeds kunnen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand via een even eenvoudige procedure als bij de eerste aanpassing. Ook is het niet langer nodig twee keer, met een bepaalde termijn ertussen, formeel te bevestigen dat iemand wel degelijk wil overgaan tot het aanpassen van de geslachtsregistratie of de voornaam. Het ontwerp kreeg donderdagavond groen licht in de Kamer.

In een tweede fase van de hervorming is het de bedoeling om ook de erkenningsmogelijkheid voor personen met een non-binaire genderidentiteit aan te pakken.

Partner Content