Jan Spooren (N-VA): 'Effectieve pensioenleeftijd verhogen zou al succes zijn'

'Iedereen staart zich blind op de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd in 2030. De onmiddellijke uitdaging is evenwel om de effectieve pensioenleeftijd te laten stijgen van de huidige 60,5 naar minstens 63 à 64 jaar. In de Scandinavische landen en Nederland slagen mensen erin om langer op de arbeidsmarkt actief te blijven, dus waarom zou dat bij ons niet kunnen? In Scandinavië vinden we inspiratie voor maatregelen rond aangepast werk en jobmobiliteit, beide essentieel om langer werken mogelijk te maken. We kunnen geen goede pensioenen garanderen zonder langere loopbaan.
...