Vorig schooljaar sprak bijna een kwart van de kleuters thuis een andere taal. Bij lagere schoolleerlingen ging het om ruim één op de vijf. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over de leerlingenkenmerken. Statistiek Vlaanderen heeft die maandag gepubliceerd.

Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, neemt dus toe. De evolutie is duidelijk in vergelijking met tien jaar geleden. Toen had 16% van de kleuters en 12% van de leerlingen in het gewone lager onderwijs een andere thuistaal.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil nog meer dan vroeger inzetten op een goede kennis van het Nederlands. 'Dat gaan we onder meer doen met een taalscreening bij alle kleuters, met aangescherpte eindtermen die meer inzetten op taal, met Vlaanderen-brede proeven die de leerwinst van onze leerlingen meten', zegt hij.

De minister roept ouders op om na schooltijd en in het weekend thuis Nederlands te spreken. "Uit de PISA-resultaten blijkt dat de kloof tussen autochtone en allochtone leerlingen in één

Vorig schooljaar sprak bijna een kwart van de kleuters thuis een andere taal. Bij lagere schoolleerlingen ging het om ruim één op de vijf. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over de leerlingenkenmerken. Statistiek Vlaanderen heeft die maandag gepubliceerd. Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, neemt dus toe. De evolutie is duidelijk in vergelijking met tien jaar geleden. Toen had 16% van de kleuters en 12% van de leerlingen in het gewone lager onderwijs een andere thuistaal. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil nog meer dan vroeger inzetten op een goede kennis van het Nederlands. 'Dat gaan we onder meer doen met een taalscreening bij alle kleuters, met aangescherpte eindtermen die meer inzetten op taal, met Vlaanderen-brede proeven die de leerwinst van onze leerlingen meten', zegt hij. De minister roept ouders op om na schooltijd en in het weekend thuis Nederlands te spreken. "Uit de PISA-resultaten blijkt dat de kloof tussen autochtone en allochtone leerlingen in één