Nee, families met een zwart verleden zijn in Vlaanderen bepaald niet dun gezaaid. Maar zo zwart als die van Hein en Toon Van den Brempt?
...