De vorst legde aan de Congreskolom in Brussel een bloemenkrans neer en hield een toespraak. Daarin wees de vorst erop dat heldhaftigheid niet enkel gaat om spectaculaire en zichtbare daden en riep hij de jongeren op zelf helden te worden, door te kiezen voor diepgang en niet voor het oppervlakkige.

In zijn toespraak stond koning Filip stil bij de moed die het Belgische leger getoond had en bij de dood en verwoesting die de oorlog had gezaaid, de diepe wonden die hij zou nalaten, zowel bij de soldaten als onder de burgerbevolking.

Deze onbekende soldaat staat natuurlijk ook voor al die helden en slachtoffers in onze eigen families, onze dierbaren, ouders, grootouders. Zo zijn ook zij hier aanwezig.

Koning Filip

Voor de vorst gaat van de grafsteen van de onbekende soldaat een grootsheid uit, die van de helden van de Groote Oorlog die gesneuveld zijn voor ons land, maar ademt het tegelijkertijd ook de eenvoud en nederigheid uit waarmee het mysterie van die verminkte, naamloze soldaat gepaard gaat.

'Ongetwijfeld had hij ons zijn verhaal willen vertellen, maar net in de naamloosheid en het stilzwijgen vindt hij zijn ware roeping', sprak de vorst. 'Deze onbekende soldaat staat natuurlijk ook voor al die helden en slachtoffers in onze eigen families, onze dierbaren, ouders, grootouders. Zo zijn ook zij hier aanwezig. Maar hij nodigt ons ook uit diep in onszelf te gaan kijken, om zo aan zijn dood zin te geven.'

'Wij leven in een wereld waarin het beeld overheerst', ging Koning Filip verder. 'Waarin alles draait om zichtbaarheid, waarin alles onmiddellijk gekend en geweten moet zijn. Het is geruststellend te beseffen dat de grootsheid van de mens ook ligt in het onbekende, in de naamloosheid. Dat menselijkheid ook schuilgaat achter schroom, leed en zelfopoffering. En dat het mysterie nog sterker is, wanneer niet alles wordt gezegd.'

Het momument voor de onbekende soldaat herbergt dus niet alleen een boodschap van het verleden maar duidt ook onze toekomst, aldus de vorst: 'Het nodigt ons uit, en in het bijzonder de jeugd, om ons samen in te zetten voor een vreedzame wereld. Waaraan we allemaal een unieke bijdrage kunnen leveren. Met een blijmoedig realisme, in grote en kleine dingen.'

De vorst wees er ook nog op dat de directe getuigen van de twee wereloorlogen ons geleidelijk aan verlaten en sprak nogmaals de jeugd toe: 'Ik verbind me ertoe, samen met jullie, de herinnering levend te houden aan hen die zich voor ons hebben opgeofferd en mij te blijven inzetten voor de waarden waarvoor zij hebben gestreden. De mooiste hulde die jullie hen kunnen brengen is zelf een held te worden. Door trouw te blijven aan jezelf en aan je roeping, en voor anderen klaar te staan. Door te kiezen voor diepgang en niet voor het oppervlakkige en het vluchtige. Door stralend in het leven te staan. Dan pas ben je een echte held, ook al blijf je onbekend.'

Zondagnamiddag vindt in het federaal parlement nog een herdenking plaats van de wapenstilstand. 400 leden van oud-strijders en vaderlandslievende verenigingen en kinderen van 10 tot 12 jaar uit verschillende provincies wonen er een lezing bij door auteur Patrick Lagrou op basis van zijn jeugdboek Milans Groote Oorlogherdenken, en luisteren er naar een getuigenis van oudstrijder Coppieters 't Wallant.

De vorst legde aan de Congreskolom in Brussel een bloemenkrans neer en hield een toespraak. Daarin wees de vorst erop dat heldhaftigheid niet enkel gaat om spectaculaire en zichtbare daden en riep hij de jongeren op zelf helden te worden, door te kiezen voor diepgang en niet voor het oppervlakkige.In zijn toespraak stond koning Filip stil bij de moed die het Belgische leger getoond had en bij de dood en verwoesting die de oorlog had gezaaid, de diepe wonden die hij zou nalaten, zowel bij de soldaten als onder de burgerbevolking.Voor de vorst gaat van de grafsteen van de onbekende soldaat een grootsheid uit, die van de helden van de Groote Oorlog die gesneuveld zijn voor ons land, maar ademt het tegelijkertijd ook de eenvoud en nederigheid uit waarmee het mysterie van die verminkte, naamloze soldaat gepaard gaat. 'Ongetwijfeld had hij ons zijn verhaal willen vertellen, maar net in de naamloosheid en het stilzwijgen vindt hij zijn ware roeping', sprak de vorst. 'Deze onbekende soldaat staat natuurlijk ook voor al die helden en slachtoffers in onze eigen families, onze dierbaren, ouders, grootouders. Zo zijn ook zij hier aanwezig. Maar hij nodigt ons ook uit diep in onszelf te gaan kijken, om zo aan zijn dood zin te geven.''Wij leven in een wereld waarin het beeld overheerst', ging Koning Filip verder. 'Waarin alles draait om zichtbaarheid, waarin alles onmiddellijk gekend en geweten moet zijn. Het is geruststellend te beseffen dat de grootsheid van de mens ook ligt in het onbekende, in de naamloosheid. Dat menselijkheid ook schuilgaat achter schroom, leed en zelfopoffering. En dat het mysterie nog sterker is, wanneer niet alles wordt gezegd.'Het momument voor de onbekende soldaat herbergt dus niet alleen een boodschap van het verleden maar duidt ook onze toekomst, aldus de vorst: 'Het nodigt ons uit, en in het bijzonder de jeugd, om ons samen in te zetten voor een vreedzame wereld. Waaraan we allemaal een unieke bijdrage kunnen leveren. Met een blijmoedig realisme, in grote en kleine dingen.'De vorst wees er ook nog op dat de directe getuigen van de twee wereloorlogen ons geleidelijk aan verlaten en sprak nogmaals de jeugd toe: 'Ik verbind me ertoe, samen met jullie, de herinnering levend te houden aan hen die zich voor ons hebben opgeofferd en mij te blijven inzetten voor de waarden waarvoor zij hebben gestreden. De mooiste hulde die jullie hen kunnen brengen is zelf een held te worden. Door trouw te blijven aan jezelf en aan je roeping, en voor anderen klaar te staan. Door te kiezen voor diepgang en niet voor het oppervlakkige en het vluchtige. Door stralend in het leven te staan. Dan pas ben je een echte held, ook al blijf je onbekend.'Zondagnamiddag vindt in het federaal parlement nog een herdenking plaats van de wapenstilstand. 400 leden van oud-strijders en vaderlandslievende verenigingen en kinderen van 10 tot 12 jaar uit verschillende provincies wonen er een lezing bij door auteur Patrick Lagrou op basis van zijn jeugdboek Milans Groote Oorlogherdenken, en luisteren er naar een getuigenis van oudstrijder Coppieters 't Wallant.