Koning Filip drukt in zijn toespraak voor de nationale feestdag solidariteit uit met het Oekraïense volk

© Belga

In zijn toespraak voor de nationale feestdag heeft koning Filip de Belgische solidariteit met het Oekraïense volk uitgedrukt. “Wij zullen ons niet uit elkaar laten spelen door de chantage van een kernmacht die zo onze solidariteit met Oekraïne wil breken. Wij zullen het Oekraïense volk blijven steunen”, zei de koning. Hij hoopt wel dat de prijsstijging van fossiele brandstoffen “zal bijdragen tot een versnelling van de energietransitie”.

Koning Filip blikte in zijn toespraak terug op twee jaar strijd tegen het coronavirus. Volgens de koning heeft ons land “standgehouden” in de pandemie en komt dat vooral door ons samenlevingsmodel. “Dat we een crisis als de pandemie binnen ons democratisch bestel hebben kunnen beheren, is vooral te danken aan onze sociale cohesie”, klonk het. 

Die samenhang en solidariteit vormden de rode draad door de toespraak van de vorst. Zo is er niet alleen de solidariteit met het Oekraïense volk, maar ook binnen onze maatschappij zelf om de impact van de stijgende levensduurte en de prijsstijgingen op te vangen. “Ons samenlevingsmodel, gestoeld op inclusie en solidariteit, kan deze nieuwe schokken opvangen. Maar dat zal niet vanzelf gaan. De hoge energiekosten maken moeilijke keuzes onvermijdelijk.”

Opwarming van aarde

Samenhang, inclusie en cohesie zijn volgens de koning ook de sleutelwoorden in de strijd tegen een toenemend “agressief discours” en tegen de “opleving van autoritaire regimes en reflexen”.  De koning vroeg ook aandacht voor de opwarming van de aarde. Hij hoopt daarbij dat “de prijsstijging van de fossiele brandstoffen zal bijdragen tot een versnelling van de energietransitie”. 

De koning blikte aan het slot van zijn toespraak ook terug op zijn bezoek aan Congo. Door die reis “hebben we een belangrijke bladzijde kunnen omslaan in onze gemeenschappelijke geschiedenis met de DRC”. “Door op een serene manier naar ons gemeenschappelijke verleden te kijken, kunnen we samen aan de toekomst bouwen. Het Congolese volk heeft hoge verwachtingen ten aanzien van ons land. Laten we samenwerken om het te helpen vooruit te gaan naar meer veiligheid, gerechtigheid en democratie”, zo besloot de vorst.

Partner Content