De jongere generatie Vlamingen laat het Frans meer en meer links liggen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Onderwijsraad. Amper 45% van de leerlingen uit het basisonderwijs behaalde de eindtermen voor lezen in 2017.
...