De organisatie Euthanasie Stop, met gelijknamige website, ontpopt zich tot het forum bij uitstek van de oppositie tegen de mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet tot minderjarigen en wilsonbekwamen. Naar eigen zeggen is het een 'burgerinitiatief' van specialisten en academici 'van verschillende filosofische strekkingen'. Bij de meer dan 40 stichtende leden staan één joodse prominent - Albert Guigui, de grootrabbijn van Brussel - en twee bekende moslims: de Brusselse imam Brahim Bouhna en islamoloog Yacob Mahi. Die laatste veroorzaakte vorig jaar enige opschudding met zijn uitspraak dat 'de islam homoseksualiteit als tegennatuurlijk beschouwt.'

Bijna alle andere zijn bekende katholieke prominenten. Zo zijn er verantwoordelijken van de broeders van liefde zoals generaal-overste René Stockman, of Georges Otto, een neuropsychiater die verbonden is met het Gentse Guislain-instituut. Er zitten heel wat academici bij van de katholieke universiteiten van Namen, Louvain-la-Neuve en Leuven, en de ermee verbonden ziekenhuizen. Er zijn artsen bij, maar ook een opvallend aantal filosofen en/of classici, zoals Herman De Dijn.

Professionele tegenstanders
Sommige namen achter Euthanasie Stop zijn haast professioneel bezig met de anti-euthanasiestrijd. Zo zijn de Brusselse arts Bernard Ars en de Naamse jurist Etienne Montero, coauteurs van boeken als Suffering and Dignity in the Twilight of Life en Euthanasie. Les enjeux du débat. Steven Bieseman en Tom Mortier van de Katholieke Hogeschool Leuven zijn dan weer de auteurs van militant klinkende publicaties als Naar een gecontroleerde suïcidemaatschappij door euthanasie bij psychisch lijden en How Legal Euthanasia Changed Belgium Forever.

Hoewel de initiatiefnemers van Euthanasie Stop hetzelfde katholieke geloof delen, is hun inspiratie erg divers. Er zijn dus broeders van liefde bij, jezuïeten, mensen van de charismatische beweging (Olivier Bonnewijn is priester bij de Emmanuel-Gemeenschap). En de naam van Benoit Beuselinck, een oncoloog die verbonden is aan Gasthuisberg, dook ooit op in enquêtes van De Standaard en De Morgen naar Opus Dei.

Overigens publiceerde de website van Euthanasie Stop ook al een tekst van Jacques Leirens, een arts die in 2001 priester werd gewijd bij Opus Dei. Benoit Beuselinck weigert in te gaan op vragen naar Opus Dei. Hij blijft erbij dat Euthanasie Stop 'geen katholiek of godsdienstig initiatief is': 'Als we zouden uitpakken met argumenten uit de katholieke geloofsleer zijn we meteen verbrand in de Belgische publieke opinie', zegt hij. 'Ten gronde kant ik mij niet als katholieke arts tegen de euthanasiewet, maar als arts tout court. Ik haal mijn bezwaren en argumenten uit mijn professionele ervaring, niet uit mijn geloof.'

Aartsbisschop André-Joseph Léonard
Toch zijn bijna alle initiatiefnemers bekende katholieken, ook zij die beroepshalve niet direct met euthanasie te maken hebben, zoals advocaat Fernand Keuleneer of Eric de Beukelaer, de voormalige Franstalige woordvoerder van kardinaal Godfried Danneels. En twee andere initiatiefnemers van Euthanasie Stop, de artsen Catherine Dopchie en Chantal Kortmann, flankeerden aartsbisschop André-Joseph Léonard toen die in maart 2013 op een persconferentie tekst en uitleg gaf bij het verzet van de kerkelijke hiërarchie tegen elke uitbreiding van de euthanasiewet.

Meteen valt ook de naam van de belangrijkste afwezige(n): aartsbisschop Léonard, en bij uitbreiding de bisschoppen van België. De namenlijst doet vermoeden dat de bisschoppen ervoor hebben gekozen niet persoonlijk of in de officiële hoedanigheid van de bisschoppenconferentie tussenbeide te komen, maar dat ze dit politiek geladen debat (voorlopig) overlaten aan gelovige specialisten die zich hiervoor willen engageren. (WP)

De organisatie Euthanasie Stop, met gelijknamige website, ontpopt zich tot het forum bij uitstek van de oppositie tegen de mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet tot minderjarigen en wilsonbekwamen. Naar eigen zeggen is het een 'burgerinitiatief' van specialisten en academici 'van verschillende filosofische strekkingen'. Bij de meer dan 40 stichtende leden staan één joodse prominent - Albert Guigui, de grootrabbijn van Brussel - en twee bekende moslims: de Brusselse imam Brahim Bouhna en islamoloog Yacob Mahi. Die laatste veroorzaakte vorig jaar enige opschudding met zijn uitspraak dat 'de islam homoseksualiteit als tegennatuurlijk beschouwt.' Bijna alle andere zijn bekende katholieke prominenten. Zo zijn er verantwoordelijken van de broeders van liefde zoals generaal-overste René Stockman, of Georges Otto, een neuropsychiater die verbonden is met het Gentse Guislain-instituut. Er zitten heel wat academici bij van de katholieke universiteiten van Namen, Louvain-la-Neuve en Leuven, en de ermee verbonden ziekenhuizen. Er zijn artsen bij, maar ook een opvallend aantal filosofen en/of classici, zoals Herman De Dijn. Professionele tegenstanders Sommige namen achter Euthanasie Stop zijn haast professioneel bezig met de anti-euthanasiestrijd. Zo zijn de Brusselse arts Bernard Ars en de Naamse jurist Etienne Montero, coauteurs van boeken als Suffering and Dignity in the Twilight of Life en Euthanasie. Les enjeux du débat. Steven Bieseman en Tom Mortier van de Katholieke Hogeschool Leuven zijn dan weer de auteurs van militant klinkende publicaties als Naar een gecontroleerde suïcidemaatschappij door euthanasie bij psychisch lijden en How Legal Euthanasia Changed Belgium Forever. Hoewel de initiatiefnemers van Euthanasie Stop hetzelfde katholieke geloof delen, is hun inspiratie erg divers. Er zijn dus broeders van liefde bij, jezuïeten, mensen van de charismatische beweging (Olivier Bonnewijn is priester bij de Emmanuel-Gemeenschap). En de naam van Benoit Beuselinck, een oncoloog die verbonden is aan Gasthuisberg, dook ooit op in enquêtes van De Standaard en De Morgen naar Opus Dei. Overigens publiceerde de website van Euthanasie Stop ook al een tekst van Jacques Leirens, een arts die in 2001 priester werd gewijd bij Opus Dei. Benoit Beuselinck weigert in te gaan op vragen naar Opus Dei. Hij blijft erbij dat Euthanasie Stop 'geen katholiek of godsdienstig initiatief is': 'Als we zouden uitpakken met argumenten uit de katholieke geloofsleer zijn we meteen verbrand in de Belgische publieke opinie', zegt hij. 'Ten gronde kant ik mij niet als katholieke arts tegen de euthanasiewet, maar als arts tout court. Ik haal mijn bezwaren en argumenten uit mijn professionele ervaring, niet uit mijn geloof.' Aartsbisschop André-Joseph Léonard Toch zijn bijna alle initiatiefnemers bekende katholieken, ook zij die beroepshalve niet direct met euthanasie te maken hebben, zoals advocaat Fernand Keuleneer of Eric de Beukelaer, de voormalige Franstalige woordvoerder van kardinaal Godfried Danneels. En twee andere initiatiefnemers van Euthanasie Stop, de artsen Catherine Dopchie en Chantal Kortmann, flankeerden aartsbisschop André-Joseph Léonard toen die in maart 2013 op een persconferentie tekst en uitleg gaf bij het verzet van de kerkelijke hiërarchie tegen elke uitbreiding van de euthanasiewet. Meteen valt ook de naam van de belangrijkste afwezige(n): aartsbisschop Léonard, en bij uitbreiding de bisschoppen van België. De namenlijst doet vermoeden dat de bisschoppen ervoor hebben gekozen niet persoonlijk of in de officiële hoedanigheid van de bisschoppenconferentie tussenbeide te komen, maar dat ze dit politiek geladen debat (voorlopig) overlaten aan gelovige specialisten die zich hiervoor willen engageren. (WP)