Een meerderheid van socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFI steunt een wetsvoorstel waarin de regels voor vrijwillige zwangerschapsonderbreking worden versoepeld. Het voorstel breidt de periode uit waarin abortus is toegelaten van twaalf naar achttien weken na de bevruchting. De verplichte bedenktijd zou verlaagd worden van zes dagen naar twee dagen en abortus zou volledig uit de strafwet worden gehaald. CD&V, N-VA en Vlaams Belang zijn fors tegen het voorstel gekant en zetten alle parlementaire middelen in om de goedkeuring ervan tegen te houden.

Tot twee keer toe werd al een advies gevraagd aan de Raad van State, maar donderdag stond dan toch de einstemming gepland. CD&V en N-VA dienden echter nieuwe amendementen in en vroegen hierover een nieuw advies aan de Raad van State, zodat de eindstemming andermaal wordt uitgesteld.

Het voorstel om de abortuswet te versoepelen vormt al langer een kiezel in de schoen van de regeringsformatie. CD&V wil dat er over dergelijke ethische dossiers tijdens de regeringsvorming afspraken worden gemaakt.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez had zijn parlementsleden op het laatste moment de vrije keuze gegeven voor de stemming, tot ontsteltenis van CD&V-voorzitter Joachim Coens.

Lees meer over de heisa tussen de voorzitters Coens en Bouchez: Coup de théâtre in formatie: Coens dreigt te stoppen na soloslim Bouchez

Een meerderheid van socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFI steunt een wetsvoorstel waarin de regels voor vrijwillige zwangerschapsonderbreking worden versoepeld. Het voorstel breidt de periode uit waarin abortus is toegelaten van twaalf naar achttien weken na de bevruchting. De verplichte bedenktijd zou verlaagd worden van zes dagen naar twee dagen en abortus zou volledig uit de strafwet worden gehaald. CD&V, N-VA en Vlaams Belang zijn fors tegen het voorstel gekant en zetten alle parlementaire middelen in om de goedkeuring ervan tegen te houden. Tot twee keer toe werd al een advies gevraagd aan de Raad van State, maar donderdag stond dan toch de einstemming gepland. CD&V en N-VA dienden echter nieuwe amendementen in en vroegen hierover een nieuw advies aan de Raad van State, zodat de eindstemming andermaal wordt uitgesteld. Het voorstel om de abortuswet te versoepelen vormt al langer een kiezel in de schoen van de regeringsformatie. CD&V wil dat er over dergelijke ethische dossiers tijdens de regeringsvorming afspraken worden gemaakt. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez had zijn parlementsleden op het laatste moment de vrije keuze gegeven voor de stemming, tot ontsteltenis van CD&V-voorzitter Joachim Coens.