De volmachten moeten het voor de regering-Wilmès mogelijk maken om maatregelen te nemen zonder daarvoor telkens de goedkeuring te moeten vragen van het parlement. Het gaat dan zowel om maatregelen op het vlak van volksgezondheid als om beslissingen die de socio-economische gevolgen van de coronacrisis moeten helpen opvangen.

Na drie maanden volgt er een evaluatie en indien nodig kan de Kamer de volmachten nog eens met drie maanden verlengen. Een vaste commissie in de Kamer, met CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten als voorzitter, zal toezicht houden hoe de regering met de volmachten omgaat. Uiterlijk na een jaar moet het parlement de genomen beslissingen bekrachtigen.

Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de Kamerleden in met de volmachten. PVDA stemde tegen. De radicaal linkse partij vreest dat de regering de volmachten gaat gebruiken om asociale maatregelen door te voeren. Vlaams Belang heeft zich onthouden. Over een deel van de volmachten kan ook de Senaat zijn zeg doen. De senatoren komen hierover vrijdag bijeen.

De volmachten moeten het voor de regering-Wilmès mogelijk maken om maatregelen te nemen zonder daarvoor telkens de goedkeuring te moeten vragen van het parlement. Het gaat dan zowel om maatregelen op het vlak van volksgezondheid als om beslissingen die de socio-economische gevolgen van de coronacrisis moeten helpen opvangen. Na drie maanden volgt er een evaluatie en indien nodig kan de Kamer de volmachten nog eens met drie maanden verlengen. Een vaste commissie in de Kamer, met CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten als voorzitter, zal toezicht houden hoe de regering met de volmachten omgaat. Uiterlijk na een jaar moet het parlement de genomen beslissingen bekrachtigen. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de Kamerleden in met de volmachten. PVDA stemde tegen. De radicaal linkse partij vreest dat de regering de volmachten gaat gebruiken om asociale maatregelen door te voeren. Vlaams Belang heeft zich onthouden. Over een deel van de volmachten kan ook de Senaat zijn zeg doen. De senatoren komen hierover vrijdag bijeen.