Jos Geysels probeert het thema 'armoede' hoog op de agenda te krijgen van de verkiezingscampagne. Maar de antiarmoedeorganisatie Decenniumdoelen doet dat niet zonder hét thema van het moment, het klimaat, mee te nemen. De boodschap: 'De aarde kouder, de samenleving warmer.'
...

Jos Geysels probeert het thema 'armoede' hoog op de agenda te krijgen van de verkiezingscampagne. Maar de antiarmoedeorganisatie Decenniumdoelen doet dat niet zonder hét thema van het moment, het klimaat, mee te nemen. De boodschap: 'De aarde kouder, de samenleving warmer.' Geysels, oud-politiek secretaris van Agalev, meent dat het perfect mogelijk is om groene maatregelen te nemen die tegelijk de lagere inkomensklassen ontzien. 'Als je beleid voert, moet je rekening houden met oorzakelijkheid en feitelijkheid', zegt hij. 'Zij die het minder goed hebben, liggen het minst aan de basis van de problematiek rond klimaatverandering - ze hebben bijvoorbeeld een minder grote ecologische voetafdruk. En toch ondervinden zij de meeste gevolgen. Bij ons zie je dat ze in minder goede buurten en in slecht geïsoleerde huizen wonen. Op wereldschaal leven velen in regio's die bedreigd worden door overstroming naarmate de zeespiegel stijgt.' Moeten we dan niet allemáál een extra inspanning te leveren voor het klimaat? 'Nee, niet iedereen hoeft een duit in het zakje te doen', zegt Geysels. 'Beleidsmakers kijken het best maatregel per maatregel wat de gevolgen zijn voor de minderbedeelden. Zo rijdt de lagere middenklasse vaak met oudere en vervuilende wagens. Door de kosten voor groene wagens te laten variëren per inkomenscategorie kom je al een eind verder.' Nog een concrete maatregel: werk de wachtlijsten weg. 'Nu wachten ongeveer 100.000 mensen op een sociale woning. Je kunt perfect de huisvesting versnellen én die sociale woningen klimaatneutraal maken.' Dergelijk beleid is geen overbodige luxe. Geysels: 'Eén op de drie Belgen heeft het niet goed of is arm. Je wilt toch geen gespleten samenleving creëren?'