'De Wever stelt Joodse gemeenschap gerust over Dedecker', die titel stond vorige week prominent bovenaan de website van Joods Actueel. In het artikel, gepubliceerd nadat bekend raakte dat Jean-Marie Dedecker de West-Vlaamse Kamerlijst voor N-VA als onafhankelijk kandidaat zou duwen, spreekt voorzitter Bart De Wever sussende taal. 'Ik heb veel begrip voor de negatieve reacties uit joodse hoek op de komst van Jean-Marie Dedecker', klinkt het. 'Ik heb de opsomming van verklaringen van Dedecker over de joodse gemeenschap en Israël gelezen. Zulke zaken kan ik niet goedkeuren.'
...

'De Wever stelt Joodse gemeenschap gerust over Dedecker', die titel stond vorige week prominent bovenaan de website van Joods Actueel. In het artikel, gepubliceerd nadat bekend raakte dat Jean-Marie Dedecker de West-Vlaamse Kamerlijst voor N-VA als onafhankelijk kandidaat zou duwen, spreekt voorzitter Bart De Wever sussende taal. 'Ik heb veel begrip voor de negatieve reacties uit joodse hoek op de komst van Jean-Marie Dedecker', klinkt het. 'Ik heb de opsomming van verklaringen van Dedecker over de joodse gemeenschap en Israël gelezen. Zulke zaken kan ik niet goedkeuren.'Die verklaringen van de Dedecker over Israël zijn legio. Onder meer in zijn opiniestukken online hier bij Knack verwijst de gewezen judo-coach herhaaldelijk naar het Palestijns-Israëlisch conflict. 'Gaza is een schandvlek op ons westers geweten' luidt de titel van een bijdrage uit 2017. 'Palestijnen worden in eigen land gepest en geterroriseerd en als Untermenschen ontmenselijkt', schrijft hij een jaar later. Bij Joods Actueel zijn ze niet vergeten dat toenmalig VLD-politicus Dedecker naar Gaza trok om Hamas-leider Sjeik Ahmad Ismail Yassin de hand te schudden in 2002.Maar daar moet de gemeenschap niet van wakker liggen, zegt De Wever. Dedecker is nu eenmaal geen N-VA'er, zo gaat de redenering. 'Hij zal niet zetelen in onze fractie en zal dus ook niet zal deelnemen aan ons intern besluitvormingsproces.'Ook Dedecker zelf komt aan het woord. In zijn reactie ontkent hij antisemiet te zijn. Meer nog: 'Ik ben helemaal niet tegen het bestaansrecht van Israël.' Hij is wél gekant tegen 'de manier waarop Israël met de Palestijnen omgaat'.Een week later neemt nieuwbakken N-VA'er Michael Freilich vrede met dat statement. 'Hij heeft gezegd dat hij achter de Israëlische zaak staat en dat is het voornaamste', zegt hij. 'Jean-Marie heeft over wat dan ook een extreem standpunt. Hij wil graag shockeren. Ik plaats zijn uitspraken over het conflict dan ook in die context.'Maar of er ook is afgesproken dat de West-Vlaming zich koest zal houden over het thema? 'Met Dedecker weet je natuurlijk nooit', zegt Freilich. 'Maar het zou in ieder geval weinig bijbrengen mocht hij over Israël spreken in de campagne voor het federaal parlement.'Dedecker zelf is wel niet van plan zijn mening bij te sturen. 'Mijn standpunt over Palestina verandert niet omdat meneer Freilich op de lijst staat', zegt hij. Wel benadrukt hij 'geen enkel probleem te hebben' met de komst van de oud-hoofdredacteur van Joods Actueel bij N-VA. 'Ik ben voor de absolute vrijheid van meningsuiting, dat is nu eenmaal de democratie. Vergeet niet dat ik als onafhankelijke op de lijst sta.'En ook op het N-VA-hoofdkwartier wordt er opnieuw gewezen op die onafhankelijkheid. 'Het mag duidelijk zijn dat beiden een uitgesproken mening hebben over het conflict', zegt een woordvoerder. 'Toch zijn ze het eens over de essentie van de zaak, en dat is dat er een twee-statenoplossing moeten komen. Over de weg daarnaartoe hebben ze dan weer een andere mening. Maar Dedecker is als onafhankelijke niet gebonden aan partijloyauteit of partijdiscipline.'De partij wijst ook op het karakter van de 'brede volkspartij', een beeld dat N-VA graag in de verf zet. De Vlaams-nationalisten zien hun partij als een huis dat openstaat voor vele opinies, maar waar uiteindelijk de partijlijn de route uitstippelt.