Jasper Pillen (Open VLD): ‘De overheid moet opnieuw mee investeren in de defensie-industrie’

Jasper Pillen: 'Sinds de inval van Rusland in Oekraïne leven we in een andere wereld.' © ID
Tex Van berlaer
Tex Van berlaer Journalist Knack

Open VLD-vicevoorzitter en Kamerlid Jasper Pillen pleit voor een investeringsfonds voor Belgische defensie-industrie dat zowel door de overheid als door de privésector wordt gefinancierd.

Pour vivre heureux vivons cachés.’ Dat is volgens Open VLD-vicevoorzitter en Kamerlid Jasper Pillen de houding van de Belgische defensie-industrie. Hij pleit in een nieuwe resolutie voor een investeringsfonds dat zowel door de overheid als door de privésector gefinancierd wordt om zo industriële projecten te financieren. ‘Uit angst voor kritiek zijn banken steeds minder geneigd om kredieten te geven aan de defensie-industrie’, verklaart Pillen. ‘De regering kan hen daar ook niet toe verplichten. Daarom vind ik dat we vanuit de overheid moeten deelnemen aan onze strategische sectoren. Dat zou via de Federale Investeringsmaatschappij (FPIM) kunnen lopen, of via een soortgelijk vehikel. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne leven we in een andere wereld. Kijk naar de hoeveelheid mortieren die Oekraïne moet hebben: daar is een hele industriële keten voor nodig. Dan mogen er al eens taboes sneuvelen in ons investeringsbeleid.’

Is uw voorstel geloofwaardig? Op het vlak van defensie-uitgaven scoort België al zwak bij de NAVO.

Pillen: We zijn een van de slechtste leerlingen, en het dreigt nog erger te worden. In de regering is afgesproken dat we tegen 2035 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeven aan defensie. Op basis van de informatie waarover ik beschik zal die belofte onvoldoende zijn. De voorbereiding van de NAVO-top in Vilnius in juli is volop bezig. De 2 procentregel wordt geen streefdoel meer, maar een ondergrens. Andere landen die traditioneel te weinig deden, zoals Canada, Duitsland en Spanje, zetten nu duidelijke stappen vooruit. Wij moeten dus ook een tandje bijzetten.

Uw boodschap dreigt op een koude steen te vallen in de Vivaldi-meerderheid. Zoals wel vaker, overigens. U staat ook alleen met uw pleidooi om onze Reaper-drones te bewapenen.

Pillen: Dat klopt niet. Ook de MR is in principe voor, en de CD&V wil mijn voorstel mee ondertekenen. Technisch en ethisch zijn er geen argumenten om de drones niet te bewapenen. Nederland en Frankrijk doen het al, dat zijn toch geen barbaarse landen? Ik begrijp dat het inzicht bij sommigen nog moet rijpen.

U hebt het onder meer over de groenen. Vorige week clashte u ongemeen hard met Groen en Ecolo na de ‘pauzeknop’-uitspraken over de Europese Natuurherstelwet van premier Alexander De Croo (Open VLD). In het parlement gebruikten vier mensen het woord ‘dogmatisch’: Peter De Roover (N-VA), Barbara Pas (Vlaams Belang), Jean-Marie Dedecker en u.

Pillen: Ik was zelfs de eerste die het zei. (lacht) En tussen haakjes: de mensen die je opsomt zijn op het vlak van staatshervorming óók dogmatisch. Maar over de grond van de zaak. Er zijn politici, onder meer in de Vlaamse regering, die blijven beweren dat we moeten afpingelen op het totaal aan CO2-emissies dat we moeten verminderen (Pillen doelt op N-VA-minister Zuhal Demir, nvdr). Langs de andere kant zijn er politici die vinden dat we de Europese Natuurherstelwet zonder discussie moeten uitvoeren. En dan zijn wij er: wij onderschrijven de CO2-doelstellingen, maar willen het draagvlak voor het klimaatbeleid niet wegslaan met maatregelen die onze landbouw en industrie hypothekeren. In het belang van onze Belgische bedrijven mogen we de klimaatkar niet overladen. Dat maakt van ons geen klimaattwijfelaars, die reactie van Ecolo-Groen was disproportioneel en hysterisch.

Het ging ook over politiek correct handelen. De eerste minister sprak zonder rugdekking van zijn regering. Dat is problematisch.

Pillen: Excuseer, maar de premier is de koning niet. In tegenstelling tot de vorst mag een eerste minister een onderbouwde mening uiten. Bovendien is hij de vertegenwoordiger van ons land op internationale fora, zoals dat van de Duitse industrie waar hij vorige week was. Daar heeft hij toch vrijheid van meningsuiting?

Het is nu wel duidelijk: de regering-De Croo is een kibbelkabinet.

Pillen: Die term wordt nogal snel gebruikt door de pers, maar journalisten vergeten dat politiek een georganiseerd meningsverschil is. Discussiëren mag, zolang er maar deals worden gemaakt. En u zult het zien: deze ploeg is nog altijd in staat om akkoorden te sluiten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content